Nemecký jazyk – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Nemecký jazyk

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 394 náučných úloh v týchto témach:

1. Neurčitý člen v akuzatíve jednotného čísla I.

2. Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase I.

3. Časovanie nepravidelných slovies v prítomnom čase I.

4. Určitý člen v akuzatíve I.

5. Neurčitý člen v datíve jednotného čísla

6. Určitý člen v datíve I.

7. Slovesá s odlúčiteľnou predponou I.

8. Slovesá s neodlúčiteľnou predponou I.

9. Vedľajšie vety s weil a dass I.

10. Zložený minulý čas – perfektum I.

11. Minulý čas – préteritum I.

12. Direkt 2 neu – L11 C

13. Direkt 2 neu – L12 C

14. Direkt 2 neu – L13

15. Direkt 2 neu – L14

16. Direkt 2 neu – L11 AB

17. Direkt 2 neu – unregelmäßige Verben 1-20

18. Direkt 2 neu – unregelmäßige Verben 21-40

19. Direkt 2 neu – unregelmäßige Verben 41-60

20. Direkt 2 neu – unregelmäßige Verben 61-89

21. Direkt 2 neu – L11 B

22. Direkt 2 neu – L12 A

23. Direkt 2 neu – L12 B

24. Neurčitý člen v akuzatíve jednotného čísla

25. Neurčitý člen v akuzatíve jednotného čísla II.

26. Časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase II.

27. Časovanie nepravidelných slovies v prítomnom čase II.

28. Určitý člen v akuzatíve II.

29. Určitý člen v datíve II.

30. Slovesá s odlúčiteľnou predponou II.

31. Slovesá s neodlúčiteľnou predponou II.

32. Vedľajšie vety s weil a dass II.

33. Zložený minulý čas – perfektum II.

34. Minulý čas – préteritum II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.