Chémia – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Chémia

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1473 náučných úloh v týchto témach:

1. Zloženie látok

2. Chemické prvky a zlúčeniny

3. Atómy a chemické prvky

4. Názvy a značky chemických prvkov

5. Molekuly a chemické zlúčeniny

6. Ióny

7. Chemické vzorce a oxidačné číslo

8. Chemická väzba

9. Zhrnutie učiva Zloženie látok

10. Periodická tabuľka prvkov

11. Kovy, polokovy a nekovy

12. Vodík

13. Kyslík

14. Sodík a draslík – alkalické kovy

15. Železo – najvýznamnejší kov

16. Zhrnutie učiva Chemické prvky

17. Halogenidy

18. Názvoslovie halogenidov

19. Voda

20. Oxidy

21. Názvoslovie oxidov

22. Oxidy v stavebníctve

23. Oxidy v životnom prostredí

24. Kyseliny v domácnosti

25. Skúmanie kyslosti roztokov

26. Kyseliny

27. Názvoslovie kyselín

28. Zloženie a vlastnosti kyselín

29. Významné kyseliny

30. Skúmanie zásaditosti roztokov

31. Hydroxidy

32. Názvoslovie hydroxidov

33. Zloženie a vlastnosti hydroxidov

34. Významné hydroxidy

35. Soli

36. Významné soli

37. Zhrnutie učiva chemické zlúčeniny

38. Chemické reakcie a chemické rovnice

39. Neutralizácia

40. Redoxné reakcie

41. Zhrnutie učiva chemické reakcie

42. Cvičenie – latinské názvy chemických prvkov

43. Cvičenie – slovenské názvy chemických prvkov

44. Cvičenie – značky chemických prvkov

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.