Maturita SJL Róbert Andrejko 5 februára, 2024

Zmaturuj zo slovenského jazyka

Vzdelávací portál SmartBooks je najlepšou prípravou na písomnú časť maturitnej skúšky.

Smart učenie

Slovenského jazyka

Slovenského jazyka

hláskoslovie

intonácia

rytmické krátenie

vetné sklady

slabika

skloňovanie

vetné členy

jazykové štýly

slohové útvary

výslovnosť

slovné druhy

súvetie

slovesá

podstatné mená

zámená

číslovky

prídavné mená

o autorovi balíčka

PhDr. Ján Papuga, PhD.

Pre porovnanie:

tradičné doučovanie

vs. SmartBooks

tradičné doučovanie

SmartBooks

Pre porovnanie:

tradičné doučovanie

SmartBooks

Maturita sa blíži. Vyberte si predplatné

Ceny sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zadarmo

neobmedzene
0
00
nie je potrebná platobná karta
 • úplne nezáväzné
 • demo témy balíčka Maturita zo SJL
 • založenie konta zadarmo
 • vyskúšanie ako funguje celý portál
 • možnosť dokúpiť licencie neskôr
 • pomoc s výberom licencie na hotline
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Maturita

slovenský jazyk
49 1 balíček/1 žiak
 • balíček Maturita zo Slovenského jazyka
 • 913 úloh na gramatiku a používanie jazyka
 • 5 veľkých tematických celkov
 • zostavené podľa cieľových požiadavok ŠPÚ
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • technická podpora
 • podrobný prehľad naučenosti
 • žiacke + rodičovské konto
 •  
 •  
AKCIA DO 18.2

Komplet

12 mesiacov
10
15
mesačne/1 žiak
€121,80 za rok*
 • 5 predmetov SŠ (MAT, ANJ, INF, FYZ, CHE)
 • balíček Maturita zo Slovenského jazyka
 • poznámky a teória ku každej téme
 • tlač poznámok a teórie v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • Sieň slávy
 • * jednorazová platba

Maturita sa blíži.

Vyberte si predplatné

Ceny sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zadarmo

neobmedzene
0
00
nie je potrebná platobná karta
 • úplne nezáväzné
 • demo témy balíčka Maturita zo SJL
 • založenie konta zadarmo
 • vyskúšanie ako funguje celý portál
 • možnosť dokúpiť licencie neskôr
 • pomoc s výberom licencie na hotline

Maturita

slovenský jazyk
49 1 balíček/1 žiak
 • balíček Maturita zo Slovenského jazyka
 • 913 úloh na gramatiku a používanie jazyka
 • 5 veľkých tematických celkov
 • zostavené podľa cieľových požiadavok ŠPÚ
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • technická podpora
 • podrobný prehľad naučenosti
 • žiacke + rodičovské konto
AKCIA DO 14.2

Komplet

12 mesiacov
10
15
mesačne/1 žiak
€121,80 za rok*
 • 5 predmetov SŠ (MAT, ANJ, INF, FYZ, CHE)
 • balíček Maturita zo Slovenského jazyka
 • poznámky a teória ku každej téme
 • tlač poznámok a teórie v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • Sieň slávy
 • * jednorazová platba

Recenzie spokojných používateľov:

Prečítajte si autentické referencie z Facebooku:

Barbora Pachnerová

“Ja som veľmi spokojná. Dcéra ho používa od decembra a ešte stále ju to baví. Vidím aj zlepšenie hlavne v slovenčine. Určite odporúčam všetkými 👐”

Anna Vlčková

“Syn je v 4. ročníku a SmartBooks používame už niekoľko mesiacov. Výborne spracovaná SJL aj matematika. Vrelo odporúčam! 👍”

Jozefína Mihaľovová

“Nám Smartbooks pomohol so slovenským jazykom. 😊 Škoda, že sme ho neskoro objavili, dosiahli by sme ešte lepšie výsledky. Tento rok už máme plnú licenciu kúpenú.”

Zuzana Prosňanová

“Používame pred každou písomkou – SJL, MAT, DEJ, BIO, GEO. 😊”

Martina Michalíková

“Jednoduché,😊uhľadné😊,ľahké,😊zábavné učenie. Ďakujeme vám. Odviedli ste úžasnú prácu pre naše deti👍.”

Danka Pastieriková

“Môjmu synovi SmartBooks veľmi pomáha ❤️”

Majo Trusík

“Syn začal SmartBooks používať len nedávno. Tak ho to chytilo, že sám od seba urobil všetky cvičenia z ročníka. Super!”😊

Mária Tomášová

“Práve sme začali a všetko učivo je presne tak spravené ako v škole. To znamená, že keď bude chýbať, nepotrebuje poznámky od spolužiakov.”👍

Lenuška Cisariková

“Veľmi oceňujem SmartBooks 👍👍👍Aj môj syn sa učí touto nenútenou , hravou formou. Takže za mňa úžasná pomôcka!”

Recenzie spokojných používateľov:

Prečítajte si autentické referencie z Facebooku:

Barbora Pachnerová

“Ja som veľmi spokojná. Dcéra ho používa od decembra a ešte stále ju to baví. Vidím aj zlepšenie hlavne v slovenčine. Určite odporúčam všetkými 👐”

Anna Vlčková

“Syn je v 4. ročníku a SmartBooks používame už niekoľko mesiacov. Výborne spracovaná SJL aj matematika. Vrelo odporúčam! 👍”

Jozefína Mihaľovová

“Nám Smartbooks pomohol so slovenským jazykom. 😊 Škoda, že sme ho neskoro objavili, dosiahli by sme ešte lepšie výsledky. Tento rok už máme plnú licenciu kúpenú.”

Zuzana Prosňanová

“Používame pred každou písomkou – SJL, MAT, DEJ, BIO, GEO. 😊”

Martina Michalíková

“Jednoduché,😊uhľadné😊,ľahké,😊zábavné učenie. Ďakujeme vám. Odviedli ste úžasnú prácu pre naše deti👍.”

Danka Pastieriková

“Môjmu synovi SmartBooks veľmi pomáha ❤️”

Majo Trusík

“Syn začal SmartBooks používať len nedávno. Tak ho to chytilo, že sám od seba urobil všetky cvičenia z ročníka. Super!”😊

Maturita:
Často kladené otázky

Maturitná skúška je objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie – doklad o ukončení štúdia na strednej škole – má mimoriadny význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.

Maturitná skúška zo Slovenského jazyka má tri časti:

 1. – Externá časť, ktorú tvorí štandardizovaný test
 2. PFIČ – Písomná forma internej časti, ktorú tvorí písanie slohu na tému podľa výberu zo 4 vyhlásených tém
 3. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď), kedy sa ťahujú maturitné otázky “za zeleným stolom”.

Slovenský jazyk:

 1. – Externá časť (test) – 12. MAREC 2024
 2. PFIČ – Písomná forma internej časti (sloh) – 12. MAREC 2024
 3. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď) – na prelome MÁJ/JÚN (závisí od vašej školy)

Cudzie jazyky:

 1. – Externá časť (test) – 13. MAREC 2024
 2. PFIČ – Písomná forma internej časti (sloh) – 13. MAREC 2024
 3. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď) – na prelome MÁJ/JÚN (závisí od vašej školy)

Matematika:

 1. – Externá časť (test) – 14. MAREC 2024
 2. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď) – na prelome MÁJ/JÚN (závisí od vašej školy)

Žiak úspešne vykoná maturitu zo SLOVENSKÉHO JAZYKA alebo CUDZIEHO JAZYKA (Angličtina, Nemčina, atď.) v dvoch prípadoch:

1, ak neurobí sloh (PFIČ na viac ako 25%), alebo ak neurobí test (EČ na viac ako 33%) a súčasne urobí odpoveď (ÚFIČ na minimálne 4ku – dostatočný).

2, ak urobí sloh (PFIČ na viac ako 25%) a zároveň ak urobí EČ (test na viac ako 33%) a z odpovede (ÚFIČ) má minimálne 4ku (dostatočný).

Žiak nezmaturuje ak:

1, neurobí ani sloh (PFIČ na viac ako 25%) a ani test (EČ na viac ako 33%). Nepomôže ani ak urobí odpoveď (ÚFIČ) na 1 (výborný)

2, bude mať 5 (nedostatočný) z odpovede (ÚFIČ).

 

Žiak úspešne vykoná maturitu z MATEMATIKY v dvoch prípadoch:

1, ak urobí test (EČ na viac ako 25%) musí mať z odpovede (ÚFIČ) minimálne 3ku – dobrý).

2, ak urobí test (EČ na viac ako 33%) musí mať z odpovede (ÚFIČ) minimálne 4ku – dostatočný).

Ak nezmaturuješ v riadnom termíne stále môžeš zmaturovať v opravnom termíne.

1. náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. APRÍLA 2024

2. náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. SEPTEMBRA 2024.

O podrobnostiach konania náhradných termínov sa vždy informujte na vašej škole u školského koordinátora maturitnej skúšky – väčšinou to býva zástupca RŠ.

Áno, všetky úlohy sú zostavené podľa Cieľových požiadavok pre maturantov zo Slovenského jazyka. Úlohy zodpovedajú aj typom úloh a náročnosti maturitného testu (EČ). Autor celého balíčka PhDr. Ján Papuga, PhD. je zároveň autorom viacerých kníh a publikácii zameraných na prípravu maturantov na maturitu zo Slovenského jazyka.

Doučovanie má svoje výhody ale nikdy nemôže nahradiť komplexný vzdelávací portál SmartBooks.

Iba za zlomok ceny v porovnaní s klasickým doučovaním máš prístup k celému učivu, absolvovaním ktorého si budeš istý, že ti v rámci prípravy na maturitný test zo SJL nebude nič chýbať.

Maturita 2024:

Často kladené otázky

Maturitná skúška je objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie – doklad o ukončení štúdia na strednej škole – má mimoriadny význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.

Maturitná skúška zo Slovenského jazyka má 3 časti:

 1. – Externá časť, ktorú tvorí štandardizovaný test
 2. PFIČ – Písomná forma internej časti, ktorú tvorí písanie slohu na tému podľa výberu zo 4 vyhlásených tém
 3. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď), kedy sa ťahujú maturitné otázky “za zeleným stolom”.

Slovenský jazyk:

 1. – Externá časť (test) – 12. MAREC 2024
 2. PFIČ – Písomná forma internej časti (sloh) – 12. MAREC 2024
 3. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď) – na prelome MÁJ/JÚN (závisí od vašej školy)

Cudzie jazyky:

 1. – Externá časť (test) – 13. MAREC 2024
 2. PFIČ – Písomná forma internej časti (sloh) – 13. MAREC 2024
 3. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď) – na prelome MÁJ/JÚN (závisí od vašej školy)

Matematika:

 1. – Externá časť (test) – 14. MAREC 2024
 2. ÚFIČ – Ústna forma internej časti (odpoveď) – na prelome MÁJ/JÚN (závisí od vašej školy)

Žiak úspešne vykoná maturitu zo SLOVENSKÉHO JAZYKA alebo CUDZIEHO JAZYKA (Angličtina, Nemčina, atď.) v dvoch prípadoch:

1, ak neurobí sloh (PFIČ na viac ako 25%), alebo ak neurobí test (EČ na viac ako 33%) a súčasne urobí odpoveď (ÚFIČ na minimálne 4ku – dostatočný).

2, ak urobí sloh (PFIČ na viac ako 25%) a zároveň ak urobí EČ (test na viac ako 33%) a z odpovede (ÚFIČ) má minimálne 4ku (dostatočný).

Žiak nezmaturuje ak:

1, neurobí ani sloh (PFIČ na viac ako 25%) a ani test (EČ na viac ako 33%). Nepomôže ani ak urobí odpoveď (ÚFIČ) na 1 (výborný)

2, bude mať 5 (nedostatočný) z odpovede (ÚFIČ).

Žiak úspešne vykoná maturitu z MATEMATIKY v dvoch prípadoch:

1, ak urobí test (EČ na viac ako 25%) musí mať z odpovede (ÚFIČ) minimálne 3ku – dobrý).

2, ak urobí test (EČ na viac ako 33%) musí mať z odpovede (ÚFIČ) minimálne 4ku – dostatočný).

Ak nezmaturuješ v riadnom termíne stále môžeš zmaturovať v opravnom termíne.

1. náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. APRÍLA 2024

2. náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 6. SEPTEMBRA 2024.

O podrobnostiach konania náhradných termínov sa vždy informujte na vašej škole u školského koordinátora maturitnej skúšky – väčšinou to býva zástupca RŠ.

Áno,

všetky úlohy sú zostavené podľa Cieľových požiadavok pre maturantov zo Slovenského jazyka.

Úlohy zodpovedajú aj typom úloh a náročnosti maturitného testu (EČ).

Autor celého balíčka PhDr. Ján Papuga, PhD. je zároveň autorom viacerých kníh a publikácii zameraných na prípravu maturantov na maturitu zo Slovenského jazyka.

Doučovanie má svoje výhody ale nikdy nemôže nahradiť komplexný vzdelávací portál SmartBooks.

Iba za zlomok ceny v porovnaní s klasickým doučovaním máš prístup k celému učivu, absolvovaním ktorého si budeš istý, že ti v rámci prípravy na maturitný test zo SJL nebude nič chýbať.

Stále váhate, či je SmartBooks pre vás?

Zavolajte na hotline:

Branislav Pivko
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00
+421 905 444 116
Denisa Skálová
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00
+421 903 444 889

Napíšte nám:

Zmaturujte úspešne so SmartBooks

Pripojte sa k viac ako 108 000 používateľom, ktorí si s pomocou SmartBooks uľahčili vzdelávanie.