Geografia – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Geografia

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 259 náučných úloh v týchto témach:

1. Naša planéta vo vesmíre

2. Mesiac – prirodzená družica Zeme

3. Pohyby Zeme

4. Povrch Zeme

5. Objavovanie Zeme

6. Objavovanie vesmíru

7. Glóbus

8. Glóbus (učivo nad rámec ŠVP)

9. Rovnobežky a poludníky

10. Mapa

11. Meranie na mapách

12. Rôzny čas na Zemi

13. Cesta do hlbín Zeme

14. Sopky – okná do hlbín Zeme

15. Sopky – okná do hlbín Zeme (učivo nad rámec ŠVP)

16. Ohnivé miesta na Zemi a zemetrasenia

17. Činnosť vody – život rieky

18. Činnosť ľadovca

19. Činnosť vetra

20. Činnosť vetra (učivo nad rámec ŠVP)

21. Atmosféra – vzdušný obal Zeme

22. Aké bude počasie?

23. Rozmanité krajiny Zeme

24. Dažďové pralesy

25. Savany, púšte a polopúšte

26. Stepi

27. Lesy mierneho pásma

28. Polárne krajiny

29. Mestá a dediny

30. Pamiatky UNESCO

31. Polárne krajiny II

32. Povrch Zeme II

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.