Občianska náuka – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Občianska náuka

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 209 náučných úloh v týchto témach:

1. Jakub zisťuje, že učitelia sú rôzni II. (nad rámec ŠVP)

2. Čo znamená rodina pre Jakuba Slováka

3. Čo Jakub zistil o fungovaní rodín

4. Pravidlá v rodine Slovákovcov. Jakub vie, že okrem práv má aj povinnosti

5. Jakub skúma, aké hodnoty sú v rodine dôležité

6. Jakub pátra po svojom pôvode, študuje históriu svojej rodiny

7. Jakub zisťuje, prečo je v rodine dôležité vzájomne komunikovať

8. Jakub hľadá odpoveď na otázku: aké sú najvážnejšie krízy v rodinách a prečo vznikajú

9. Rodina Slovákovcov sa učí riešiť svoje problémy, vzniknuté záťažové situácie

10. Čo Jakub zistil o zdravom spôsobe života

11. Ako žije rodina Slovákovcov

12. Slovákovci sa stretávajú so svojimi príbuznými, susedmi a priateľmi

13. Jakub študuje dokumenty o právach detí a zákon

14. Jakub je piatakom

15. Jakub spoznáva svojich spolužiakov

16. My z piatej A

17. Jakub zisťuje, že v triede sú si rovní, ale nie rovnakí

18. V 5.A písali slohovú prácu na tému : „Čím by som chcel byť”

19. Jakub zastupuje svoju triedu v školskej samospráve

20. Rodičia Slovákovci podporujú svojho syna v mimovyučovacích a mimoškolských aktivitách

21. Jakub zisťuje, že učitelia sú rôzni I.

22. Ľudia sa vzdelávajú celý život

23. Triedna samospráva zorganizovala v 5. A anketu na tému: „Je vzdelanie dôležité? ”

24. Jakub sa zaujíma o školský systém na Slovensku

25. Jakub spoznáva školské systémy v iných európskych krajinách

26. Stres

27. Budúce povolanie

28. Jakub a Danielka milujú svojich starých rodičov

29. Ako spolu komunikujú žiaci 5. A

30. Jakub sa stal predsedom triednej samosprávy

31. Jakub premýšľa, ako by členovia školského parlamentu mohli u žiakov vzbudiť záujem o dianie v škole a hrdosť na ňu

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.