Slovenský jazyk – Témy 7. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 7. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1170 náučných úloh v týchto témach:

1. Čítanie a literárna výchova – Do konca

2. Smart opakovanie

3. Celoročné opakovanie – v príprave

4. Opakovanie slovies II

5. Slovesný tvar

6. Opakovanie učiva 6. ročníka – hlásky, synonymá, melódia

7. Asertívna a efektívna komunikácia

8. Spisovné a nespisovné slová

9. Skratky

10. Príhovor

11. Slová cudzieho pôvodu

12. Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu

13. Pravopis slov cudzieho pôvodu

14. Zastarané a nové slová

15. Opakovanie podstatných mien

16. Pomnožné podstatné mená

17. Opakovanie učiva 6. ročníka – charakteristika osoby, súkromný list

18. Opakovanie učiva 6. ročníka – príslovky

19. Opakovanie učiva 6. ročníka – tvorenie slov

20. Opakovanie učiva 6. ročníka – podstatné mená, spojky

21. Opakovanie prídavných mien – akostné, vzťahové

22. Opakovanie prídavných mien – privlastňovacie

23. Umelecký opis

24. Opakovanie zámen

25. Základné číslovky – skloňovanie

26. Radové číslovky – skloňovanie

27. Násobné číslovky

28. Určité a neurčité číslovky

29. Opakovanie čísloviek

30. Základné číslovky – pravopis

31. Radové číslovky – pravopis

32. Opakovanie slovies I

33. Slovesný vid

34. Spojky

35. Opakovanie učiva o neohybných slovných druhoch

36. Opakovanie učiva o ohybných slovných druhoch

37. Opakovanie učiva o jednoduchej vete

38. Holá a rozvitá veta, viacnásobný vetný člen

39. Vetný základ a jednočlenná veta

40. Slovesná a neslovesná jednočlenná veta

41. Anekdoty

42. Poézia – Ján Botto: Kukučka

43. Poézia – Janko Kráľ: Slovo

44. Poézia – Ján Francisci: Bratislavským bratom

45. Poézia – Janko Matúška: Lúčenie

46. Poézia – Ján Smrek: Najčistejšia láska

47. Poézia – Július Lenko: Dcérke

48. Poézia – Vojtech Mihálik: Boháčka, Za rúčky

49. Piesne – Kamil Peteraj: Bosá láska, Mince na dne fontán

50. Piesne – Ľuboš Zeman: Umenie žiť

51. Piesne – Jozef Urban: Voda, čo ma drží nad vodou

52. Piesne – Miroslav Válek: Jesenná láska

53. Piesne – Zuzana Smatanová – Miesto kde sa neumiera

54. Piesne – NO NAME: Čím to je

55. Piesne – opakovanie

56. Jozef Gregor Tajovský – Do konca

57. Jozef Cíger Hronský – Do školy

58. Martin Kukučín – Z teplého hniezda

59. Ľubica Suballyová – O medailách a pomaranči

60. Gabriela Futová – Poškoláci

61. Kalo Uhrík – Machova svorka

62. Marta Hlušíková – Srdce v ofsajde

63. Ján Babarík – Mobil

64. Hana Košková – Prekvapenie s vranou

65. Detský hrdina v literatúre (poviedky) – opakovanie

66. Rudyard Kipling – Mauglí

67. Jack London – Sivé vĺča

68. Gill Harveyová – Rivali

69. Arthur Conan Doyle – Na ten obraz nikdy nezabudnem

70. Dobrodružstvo v literatúre – opakovanie

71. Detektívka: Thomas Brezina – Hľadači pokladov – sedem odkazov lúpežných rytierov

72. Karl May – Šľachetnosť Old Shatterhanda

73. Liselotte Welskopfová-Henrichová – Synovia Veľkej medvedice

74. Daniel Defoe – Robinson Crusoe

75. Scott O’Dell – Ostrov belasých delfínov

76. Opakovanie – detektívka, western, robinsonáda

77. Fantasy: Igor Molitor, Muška Molitorová – Dievčatko z Krajiny Drakov

78. Fantasy: Rick Riordan – Percy Jackson – Zlodej blesku

79. Rozhlasová hra: Jana Bodnárová – Starec a počítačový chlapec

80. Filmové umenie: Jozef Cíger Hronský – Sokoliar Tomáš

81. Rozprávanie

82. Slohové postupy a štýly

83. 1. kontrolný diktát (opakovanie 6. ročníka)

84. 2. kontrolný diktát (cudzie slová)

85. 3. kontrolný diktát (číslovky)

86. 4. kontrolný diktát (opakovanie 7. ročníka)

87. Predmet

88. Príslovkové určenie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.