Biológia – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Biológia

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 348 náučných úloh v týchto témach:

1. Základné životné procesy organizmov

2. Výživa a dýchanie baktérií a húb

3. Výživa a dýchanie rastlín

4. Rozmnožovanie baktérií a húb

5. Rozmnožovanie rastlín

6. Dráždivosť a pohyb rastlín

7. Život rastlín

8. Výživa živočíchov

9. Dýchanie živočíchov

10. Vylučovanie živočíchov

11. Obeh telových tekutín živočíchov

12. Regulácia tela živočíchov

13. Zmyslové vnímanie živočíchov

14. Pohyb živočíchov

15. Rozmnožovanie živočíchov

16. Vývin živočíchov

17. Bunka a jej štruktúry

18. Život bunky

19. Dedičnosť a jej podstata

20. Prenos genetických informácií

21. Dedičnosť a premenlivosť

22. Životné prostredie

23. Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a človeka

24. Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.