Informatika – Témy 5. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Informatika

Témy učiva - 5. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 207 náučných úloh v týchto témach:

1. Softvér a hardvér – počítač

2. Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme

3. Softvér a hardvér – prídavné zariadenia – vstupné, výstupné zariadenia

4. Softvér a hardvér – prídavné zariadenia – myš, klávesnica

5. Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami

6. Softvér a hardvér – prídavné zariadenia – pamäťové médiá/zariadenia

7. Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou – Skicár

8. Reprezentácie a nástroje – práca s textom – Word (1. časť)

9. Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká, legálnosť používania softvéru

10. Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou – LogoMotion

11. Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia, pomocou postupnosti príkazov

12. Reprezentácie a nástroje – práca s textom – Word (2. časť)

13. Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia

14. Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami – PowerPoint

15. Reprezentácie a nástroje – štruktúry

16. Algoritmické riešenie problémov – analýza problému

17. Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou, vyhľadávanie na webe

18. Reprezentácie a nástroje – práca s textom – OpenOffice Writer

19. Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami – OpenOffice Impress

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.