Chémia – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Chémia

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1369 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie učiva z 8. ročníka

2. Látky, zmesi a roztoky

3. Chemicky čisté látky, chemické prvky, periodická sústava prvkov

4. Chemické zlúčeniny

5. Chemické reakcie a chemické rovnice

6. Látkové množstvo

7. Molárna hmotnosť

8. Látkové množstvo, molárna hmotnosť, príklady

9. Hmotnostný zlomok

10. Koncentrácia látkového množstva

11. Zhrnutie učiva – chemické výpočty

12. Uhlík a jeho anorganické zlúčeniny

13. Uhlík a jeho organické zlúčeniny

14. Organické zlúčeniny a organická chémia

15. Väzby v organických zlúčeninách

16. Prírodné zdroje uhľovodíkov

17. Uhlie, ropa, zemný plyn a životné prostredie

18. Čo sú uhľovodíky?

19. Alkány

20. Alkény

21. Alkíny

22. Arény

23. Zhrnutie učiva – Uhľovodíky

24. Deriváty uhľovodíkov. Halogénderiváty.

25. Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov, alkoholy

26. Kyslíkaté deriváty, karbonylové zlúčeniny a karboxylové kyseliny

27. Zhrnutie učiva – Deriváty uhľovodíkov

28. Čo sú prírodné látky?

29. Sacharidy

30. Tuky

31. Bielkoviny

32. Biokatalyzátory, enzýmy, hormóny a vitamíny

33. Zdravá výživa

34. Zhrnutie učiva – Prírodné látky

35. Plasty a syntetické vlákna

36. Čistiace a pracie prostriedky

37. Kozmetické prípravky

38. Pesticídy

39. Lieky

40. Látky nebezpečné pre človeka – drogy, alkohol a tabak

41. Látky ohrozujúce životné prostredie a človeka

42. Zhrnutie učiva – Organické látky v bežnom živote

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.