Dejepis – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Dejepis

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 305 náučných úloh v týchto témach:

1. Francúzska revolúcia

2. Slovenské národné hnutie

3. Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny I.

4. Cárske Rusko

5. Vznik národných štátov – Zjednotenie Talianska a Nemecka I.

6. Zasľúbená zem – Amerika I.

7. Priemyselná revolúcia a modernizácia I.

8. Kultúra a umenie

9. Anton Bernolák

10. Slovanská vzájomnosť

11. Štúrovská generácia

12. Slováci a revolučný rok 1848/49

13. Od Memoranda k Matici Slovenskej

14. Rakúsko-Uhorské vyrovnanie a Slováci

15. Aktivity Slovákov na svoju obranu

16. V predvečer svetovej vojny

17. Život počas 1. svetovej vojny

18. Slovenskí vojaci na frontoch

19. Odboj Slovákov a Čechov

20. Na ceste k spoločnému štátu Slovákov a Čechov

21. Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrigue Masaryk

22. Vek rozumu – osvietenstvo

23. Francúzska revolúcia – Jakobíni

24. Vo víre revolúcií a nacionalizmu 1830 a 1848/49

25. Slovenské vysťahovalectvo

26. Anglicko a Francúzsko v 17. storočí

27. Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny II.

28. Vznik národných štátov – Zjednotenie Talianska a Nemecka II.

29. Zasľúbená zem – Amerika II.

30. Priemyselná revolúcia a modernizácia II.

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.