Etická výchova – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Etická výchova

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 123 náučných úloh v týchto témach:

1. Ako prejavíme city

2. Ako premôcť agresiu

3. Asertívne práva

4. City všedného dňa

5. Dobré skutky prinášajú šťastie

6. Emočné vyjadrenie

7. Empatia v každodenných situáciách

8. Charakteristika zodpovedného človeka

9. Kto je priateľom

10. Neboj sa pomáhať a obdarovať

11. Odolať tlaku skupiny

12. Pozitívne vzory

13. Pravidlá priateľstva

14. Prežívanie citov a ich ovládanie

15. Prosociálne správanie

16. Spoluprácou sa naše sily znásobia

17. Typy správania

18. Vcítiť sa do kože druhého

19. Výber môjho vzoru

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.