Prírodoveda – Témy 4. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Prírodoveda

Témy učiva - 4. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 404 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie učiva 3. ročníka – fyzikálne veličiny

2. Magnet

3. Magnetické pole

4. Kompas

5. Gravitačné pole

6. Vesmír

7. Planéta Zem

8. Hviezdy a planéty

9. Skúmanie vesmíru

10. Opakovanie

11. Jednoduché stroje

12. Páka

13. Naklonená rovina

14. Kladka

15. Ozubené koleso

16. Dýchacia sústava

17. Obehová sústava – srdce, tep

18. Obehová sústava – krv, cievy a krvný obeh

19. Rozmnožovacia sústava

20. Prírodné spoločenstvá

21. Lesné spoločenstvo

22. Rastliny lesného spoločenstva

23. Živočíchy lesného spoločenstva

24. Spoločenstvo lúk

25. Živočíchy spoločenstva lúk

26. Rastliny spoločenstva lúk

27. Spoločenstvo polí

28. Poľné plodiny spoločenstva polí

29. Živočíchy spoločenstva polí

30. Vodné spoločenstvo

31. Rastliny vodného spoločenstva

32. Živočíchy vodného spoločenstva žijúce vo vode

33. Živočíchy vodného spoločenstva žijúce pri vode

34. Potravový reťazec

35. Chránené rastliny a živočíchy

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.