Chémia – SŠ BelanM July 18, 2023

Chémia

Témy učiva - SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 3080 náučných úloh v týchto témach:

1. Slovenský názov – latinský názov (základné 01-21)

2. Slovenský názov – latinský názov (základné 22-42)

3. Slovenský názov – latinský názov (základné 43-63)

4. Latinský názov – slovenský názov (základné 63)

5. Slovenský názov – značka (základné 01-21)

6. Slovenský názov – značka (základné 22-42)

7. Slovenský názov – značka (základné 43-63)

8. Značka – slovenský názov (základné 63)

9. Latinský názov – značka (základné 63)

10. Značka – latinský názov (základné 63)

11. Slovenský názov – značka (všetky 118)

12. Značka – slovenský názov (všetky 118)

13. Slovenský názov – latinský názov (všetky 118)

14. Latinský názov – slovenský názov (všetky 118)

15. Latinský názov – značka (všetky 118)

16. Značka – latinský názov (všetky 118)

17. Látky

18. Metódy oddeľovania zložiek zmesi

19. Sústavy látok

20. Atóm

21. Stavba elektrónového obalu part 1

22. Stavba elektrónového obalu part 2

23. Stavba elektrónového obalu part 3

24. Príklady na kvantové čísla a orbitály/vrstvy

25. Rádioaktivita

26. Periodická sústava prvkov – PSP

27. Štruktúra a vlastnosti prvkov a zlúčenín

28. Druhy chemických väzieb – Kovalentná a Iónová väzba

29. Druhy chemických väzieb – Koordinačná a Kovová väzba

30. Vplyv chemickej väzby na vlastnosti látok, Štruktúra kryštálov

31. Chemické reakcie a chemické rovnice

32. Rozdelenie chemických reakcií – 1. časť

33. Rozdelenie chemických reakcií – 2. časť

34. Rozdelenie chemických reakcií – 3. časť

35. Reakčná kinetika – 1. časť

36. Reakčná kinetika – 2. časť

37. Termochémia

38. Redoxné reakcie – 1. časť

39. Redoxné reakcie – 2. časť

40. Vyrovnávanie redoxných reakcií

41. Protolytické reakcie – 1. časť

42. Protolytické reakcie – 2. časť

43. Protolytické reakcie – 3. časť

44. Protolytické reakcie – Hydrolýza soli

45. Zrážacie reakcie

46. Typy vzorcov

47. Dôležité veličiny v chémii – 1. časť

48. Dôležité veličiny v chémii – 2. časť

49. Anorganická chémia Názvoslovie – Úvod

50. Názvoslovie – Hydroxidy

51. Názvoslovie – Oxidy

52. Názvoslovie – Peroxidy

53. Názvoslovie – Hyperoxidy

54. Názvoslovie – Ozonidy

55. Názvoslovie – Hydridy

56. Názvoslovie – Zlúčeniny polokovov a nekovov – 1. časť

57. Názvoslovie – Zlúčeniny polokovov a nekovov – 2. časť

58. Názvoslovie – Bezkyslíkaté kyseliny

59. Názvoslovie – Kyslíkaté kyseliny

60. Názvoslovie – Tiokyseliny

61. Názvoslovie – Peroxokyseliny

62. Názvoslovie – Halogénkyseliny

63. Názvoslovie – Amidokyseliny

64. Názvoslovie – Isopolykyseliny

65. Názvoslovie – Halogenidy

66. Názvoslovie – Sulfidy

67. Názvoslovie – Ďalšie soli bezkyslíkatých kyselín – 1. časť

68. Názvoslovie – Ďalšie soli bezkyslíkatých kyselín – 2. časť

69. Názvoslovie – Hydrogensoli

70. Názvoslovie – Tiosoli

71. Názvoslovie – Hydroxid soli

72. Názvoslovie – Oxid soli

73. Názvoslovie – Podvojné soli

74. Názvoslovie – Zmiešané soli

75. Názvoslovie – Funkčné deriváty kyselín

76. Názvoslovie – Ióny a atómové skupiny – 1. časť

77. Názvoslovie – Ióny a atómové skupiny – 2. časť

78. Názvoslovie – Hydráty soli

79. Názvoslovie – Komplexné zlúčeniny

80. Vodík

81. Kyslík

82. Vzácne plyny

83. Halogény

84. Chalkogény

85. Prvky p3

86. Prvky p2

87. Prvky p1

88. Prvky s – 1. časť

89. Prvky s – 2. časť

90. Prechodné prvky – úvod

91. Vnútorne prechodé prvky

92. Prvky skupiny železa – prechodné prvky

93. Prvky skupiny medi – prechodné prvky

94. Prvky skupiny zinku – prechodné prvky

95. Mangán, Chróm – prechodné prvky

96. Organická chémia + Izoméria – 1. časť

97. Organická chémia + Izoméria – 2. časť

98. Organická chémia + Izoméria – 3. časť

99. Tabuľka – predpony a prípony charakteristických skupín v substitučných názvoch podľa klesajúcej priority – 1. časť

100. Tabuľka – predpony a prípony charakteristických skupín v substitučných názvoch podľa klesajúcej priority – 2. časť

101. Tabuľka – predpony a prípony charakteristických skupín v substitučných názvoch podľa klesajúcej priority – 3. časť

102. Väzby v organickej chémii a Efekty v organickej chémii

103. Typy vzorcov v organickej chémii

104. Reakcie organických zlúčenín

105. Alkány – 1. časť

106. Alkány – 2. časť

107. Alkény

108. Alkadiény

109. Alkíny

110. Arény – 1. časť

111. Arény – 2. časť

112. Halogénderiváty

113. Organokovové zlúčeniny

114. Hydroxyderiváty — 1. časť

115. Hydroxyderiváty — 2. časť

116. Nitroderiváty

117. Amíny

118. Karbonylové zlúčeniny

119. Karboxylové kyseliny – 1. časť

120. Karboxylové kyseliny – 2. časť

121. Funkčné deriváty karboxylových kyselín

122. Substitučné deriváty karboxylových kyselín

123. Heterocyklické zlúčeniny – 1. časť

124. Heterocyklické zlúčeniny – 2. časť

125. Makromolekulové látky – 1. časť

126. Makromolekulové látky – 2. časť

127. Úvod do Biochémie

128. Bielkoviny + Aminokyseliny – 1. časť

129. Bielkoviny + Aminokyseliny – 2. časť

130. Bielkoviny + Aminokyseliny – 3. časť

131. Sacharidy – 1. časť

132. Sacharidy – 2. časť

133. Sacharidy – 3. časť

134. Oligosacharidy + Polysacharidy

135. Lipidy + Izoprenoidné látky – 1. časť

136. Lipidy + Izoprenoidné látky – 2. časť

137. Alkaloidy

138. Nukleové kyseliny – 1. časť

139. Nukleové kyseliny – 2. časť

140. Enzýmy

141. Vitamíny

142. Metabolizmus

143. Katabolizmus látok – 1. časť

144. Katabolizmus látok – 2. časť

145. Katabolizmus látok – 3. časť

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.