Matematika – Témy 2. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 2. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 824 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie učiva 1. ročníka (1. časť)

2. Opakovanie učiva 1. ročníka (2. časť)

3. Cvičenie – sčítanie do 20 bez prechodu (dynamické)

4. Cvičenie – odčítanie do 20 bez prechodu (dynamické)

5. Sčítanie do 20 s prechodom

6. Odčítanie do 20 s prechodom

7. Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom

8. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom (1. časť)

9. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom (2. časť)

10. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom (3. časť)

11. Cvičenie – sčítanie do 20 s prechodom (dynamické)

12. Cvičenie – odčítanie do 20 s prechodom (dynamické)

13. Slovné úlohy v obore do 20 (obrázkové vysvetlenie)

14. Slovné úlohy v obore do 20 (dynamické)

15. Cvičenie – Rovnice do 20 (1. časť)

16. Cvičenie – Rovnice do 20 (2. časť)

17. Cvičenie – Rovnice do 20 (3. časť)

18. Cvičenie – Rovnice do 20 (dynamické)

19. Hodiny – určovanie času – celé hodiny

20. 1. písomná práca

21. Vyber správnu možnosť – test A

22. Vyber správnu možnosť – test B

23. Čísla do 100 (1. časť)

24. Čísla do 100 (2. časť)

25. Čísla do 100

26. Počítanie do 100 – Sčítanie a odčítanie celých desiatok

27. Cvičenie – Počítanie do 100 – celé desiatky a jednotky (dynamické)

28. Geometria (1. časť)

29. 2. písomná práca

30. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu (1. časť)

31. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu (2. časť)

32. Sčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok (dynamické)

33. Odčítanie dvojciferného čísla a celých desiatok (dynamické)

34. Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel a celých desiatok

35. Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom

36. Cvičenie – Rovnice do 100 (1. časť)

37. Cvičenie – Rovnice do 100 (2. časť)

38. Cvičenie – Rovnice do 100 (3. časť)

39. Cvičenie – Rovnice do 100 (dynamické)

40. Slovné úlohy – Sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom (dynamické)

41. 3. písomná práca

42. Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel do 100 bez prechodu

43. Sčítanie dvojciferných čísel do 100 s prechodom

44. Cvičenie – Sčítanie dvojciferných čísel s prechodom (dynamické)

45. Odčítanie dvojciferných čísel do 100 s prechodom

46. Cvičenie – Odčítanie dvojciferných čísel s prechodom (dynamické)

47. Cvičenie – Rovnice na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom (dynamické)

48. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 100 (1. časť)

49. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 100 (2. časť)

50. Cvičenie – Sčítanie a odčítanie do 100 (3. časť)

51. Cvičenie – Sčítanie, odčítanie, rovnice do 100 (dynamické)

52. Slovné úlohy v obore do 100 (dynamické)

53. Písomné počítanie – sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu

54. Písomné počítanie – sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu

55. Písomné počítanie – sčítanie a odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla s prechodom

56. Písomné počítanie – sčítanie a odčítanie dvoch dvojciferných čísel s prechodom

57. Hodiny – určovanie času – štvrť, pol, trištvrte, celá

58. Geometria (2. časť)

59. 4. písomná práca

60. Smart opakovanie (dynamické)

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.