Slovenský jazyk – Témy 3. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Slovenský jazyk

Témy učiva - 3. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 1436 náučných úloh v týchto témach:

1. Opakovanie učiva 2. ročníka (1. časť)

2. Abeceda

3. Delenie slov na slabiky

4. Vybrané slová

5. Vybrané slová po B

6. Vybrané slová po M

7. Vybrané slová po R

8. Vybrané slová po S

9. Vybrané slová po P

10. Vybrané slová po V

11. Vybrané slová po Z

12. Opakovanie vybraných slov

13. Slovné druhy

14. Podstatné mená

15. Prídavné mená

16. Zámená

17. Číslovky

18. Slovesá

19. Sloh

20. Literatúra – pojmy

21. Cvičenie – vybrané slová po B (1. časť)

22. Cvičenie – vybrané slová po M (1. časť)

23. Cvičenie – vybrané slová po P (1. časť)

24. Cvičenie – vybrané slová po S (1. časť)

25. Cvičenie – vybrané slová po V (1. časť)

26. Cvičenie – vybrané slová (1. časť)

27. Cvičenie – vybrané slová po B (2. časť)

28. Cvičenie – vybrané slová po M (2. časť)

29. Cvičenie – vybrané slová po P (2. časť)

30. Cvičenie – vybrané slová (2. časť)

31. Cvičenie – vybrané slová po Z

32. Cvičenie – vybrané slová po V (2. časť)

33. Cvičenie – vybrané slová po S (2. časť)

34. Cvičenie – vybrané slová po R (1. časť)

35. Cvičenie – vybrané slová po R (2. časť)

36. Opakovanie učiva 2. ročníka (2. časť)

37. Vybrané slová po M – výber i/í, y/ý

38. Vybrané slová po B – výber i/í, y/ý

39. Vybrané slová po P – výber i/í, y/ý

40. Vybrané slová po R – výber i/í, y/ý

41. Vybrané slová po S – výber i/í, y/ý

42. Vybrané slová po V – výber i/í, y/ý

43. Vybrané slová po Z – výber i/í, y/ý

44. 1. písomná práca

45. 2. písomná práca

46. 3. písomná práca

47. 4. písomná práca

48. 1. diktát – opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ

49. 2. diktát – slová s l, ĺ, r, ŕ

50. 3. diktát – vybrané slová po B

51. 5. diktát – vybrané slová po p

52. 4. diktát – vybrané slová po M

53. 6. diktát – opakovanie učiva za 1. polrok

54. 7. diktát – vybrané slová po R, S

55. 8. diktát – vybrané slová po V, Z

56. 9. diktát – slovné druhy

57. 10. diktát – opakovanie učiva z 3. ročníka

58. Sloh

59. Pravopisné cvičenie – vybrané slová po B, M

60. Jazykové hádanky – rébusy (vybrané slová po B, M, P, R)

61. Jazykové hádanky – rébusy (vybrané slová po S, V, Z)

62. Pravopisné cvičenie – vybrané slová po P, R

63. Pravopisné cvičenie – vybrané slová po S, V, Z

64. Cvičenie – podstatné mená

65. Čítanie a literárna výchova – O tom ako Mach a Šebestová získali odtrhnuté slúchadlo

66. Slová opačného a podobného významu

67. Slová opačného významu

68. Čítanie a literárna výchova – Matilda

69. Vlastné mená osôb a zvierat

70. Vlastné mená obcí, miest a mestských častí

71. Vlastné mená pohorí, riek, potokov a štátov

72. Vlastné mená ulíc a námestí

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.