Anglický jazyk – Témy 9. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Anglický jazyk

Témy učiva - 9. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 2334 náučných úloh v týchto témach:

1. Smart opakovanie U1

2. Smart opakovanie U2

3. Smart opakovanie U3

4. Smart opakovanie U4

5. Smart opakovanie U5

6. Smart opakovanie U6

7. Reading comprehension – Australia fires

8. Possessive pronouns (mine, yours, hers…) II.

9. U3: Reflexive pronouns (myself, yourself, himself…) II.

10. Comparison of adjectives (Stupňovanie prídavných mien) II.

11. Comparison of adjectives (Stupňovanie prídavných mien) IV.

12. Comparison of adjectives (Stupňovanie prídavných mien) III.

13. U5: Relative clauses (who, which, that, when, where, why) II.

14. U5: Relative clauses (who, which, that, when, where, why) III.

15. U4: Phrasal verbs II.

16. Past habit (used to) II.

17. U6: Reported speech (nepriama reč) II.

18. U6: Reported speech (nepriama reč) III.

19. U3: Conditional clauses (2nd conditional) II. – (učivo nad rámec ŠVP)

20. U3: Conditional clauses (3rd conditional) II. – (učivo nad rámec ŠVP)

21. U2: Conditional clauses (1st conditional) II.

22. U3B: Nouns (regular and irregular) II.

23. Prepositions of movement (predložky pohybu) II.

24. U6: Reported speech (nepriama reč) I. – (učivo nad rámec ŠVP)

25. U2: Conditional clauses (1st conditional) I.

26. U3: Conditional clauses (2nd conditional) I. – (učivo nad rámec ŠVP)

27. U3: Conditional clauses (3rd conditional) I. – (učivo nad rámec ŠVP)

28. U1D: Past perfect simple – theory (Jednoduchý predminulý čas – teória) – (učivo nad rámec ŠVP)

29. U3B: Nouns (regular and irregular) I.

30. Possessive pronouns (mine, yours, hers…) I.

31. U3: Reflexive pronouns (myself, yourself, himself…) I.

32. Comparison of adjectives (Stupňovanie prídavných mien) I.

33. U5: Relative clauses (who, which, that, when, where, why) I.

34. U4: Phrasal verbs I.

35. U6: Phrasal verbs

36. Past habit (used to) I.

37. U5: Passive in Present simple – (učivo nad rámec ŠVP)

38. U5: Passive in Past simple – (učivo nad rámec ŠVP)

39. U1D: Past perfect simple – exercise (Jednoduchý predminulý čas – cvičenie) – (učivo nad rámec ŠVP)

40. Comparison of adverbs – theory (stupňovanie prísloviek – teória)

41. Comparison of adverbs (stupňovanie prísloviek)

42. Comparative clauses (porovnávacie vety)

43. Future with going to – theory and short answers (budúcnosť vyjadrená pomocou going to – teória a krátke odpovede

44. Future with going to – exercise (budúcnosť vyjadrená pomocou going to – cvičenie)

45. Future tenses (budúce časy)

46. Prepositions of movement (predložky pohybu) I.

47. Prepositions of time (predložky času)

48. Amounts or units – theory and exercise 1 (Určovanie množstva – teória a cvičenie 1)

49. Amounts or units -exercise 2 (Určovanie množstva – cvičenie 2)

50. U1B: Describing people (Opis ľudí)

51. U1: Dictation

52. U3: Dictation

53. U6: Dictation

54. U5: Dictation

55. U4: Dictation

56. U2: Dictation

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.