Informatika – Témy 6. Ročník ZŠ BelanM 22 marca, 2023

Informatika

Témy učiva - 6. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 180 náučných úloh v týchto témach:

1. Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia – vstupné a výstupné zariadenia

2. Softvér a hardvér – práca v počítačovej sieti a na internete

3. Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká

4. Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia

5. Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme

6. Reprezentácie a nástroje – práca s textom

7. Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami – PowerPoint

8. Digitálny svet

9. Číselná sústava

10. Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou – digitálna fotografia

11. Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu – neinteraktívna komunikácia

12. Reprezentácie a nástroje – práca s tabuľkami – Excel

13. Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu

14. Algoritmické riešenie problémov – Imagine

15. Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou – LogoMotion

16. Reprezentácie a nástroje – informácie

17. Softvér a hardvér – prídavné zariadenia – pamäťové médiá/zariadenia

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.