Matematika – Témy 8. Ročník ZŠ BelanM March 22, 2023

Matematika

Témy učiva - 8. ročník ZŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 556 náučných úloh v týchto témach:

1. Smart opakovanie 7. ročníka

2. Kladné a záporné čísla – zavedenie záporných čísel

3. Kladné a záporné čísla – absolútna hodnota, opačné čísla

4. Cvičenie – Absolútna hodnota

5. Kladné a záporné čísla – opačné čísla, vzdialenosť čísel na číselnej osi

6. Usporiadanie a porovnávanie celých a desatinných čísel I

7. Usporiadanie a porovnávanie celých a desatinných čísel II

8. Usporiadanie a porovnávanie celých a desatinných čísel III

9. Príprava na sčitovanie a odčitovanie celých čísel I

10. Príprava na sčitovanie a odčitovanie celých čísel II

11. Sčitovanie a odčitovanie celých a desatinných čísel I

12. Sčitovanie a odčitovanie celých a desatinných čísel II

13. Sčitovanie a odčitovanie celých a desatinných čísel III

14. Násobenie a delenie kladných a záporných čísel, číselné výrazy I

15. Násobenie a delenie kladných a záporných čísel, číselné výrazy II

16. Násobenie a delenie kladných a záporných čísel, číselné výrazy III

17. Výrazy s premennými I

18. Výrazy s premennými II

19. Sčitovanie a odčitovanie výrazov I

20. Sčitovanie a odčitovanie výrazov II

21. Sčitovanie a odčitovanie výrazov III

22. Násobenie a delenie výrazov I

23. Násobenie a delenie výrazov II

24. Výrazy učivo (učivo nad rámec ŠvP)

25. Vynímanie pred zátvorku, úprava na súčin

26. Vynímanie pred zátvorku, úprava na súčin (učivo nad rámec ŠvP)

27. Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc I

28. Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc II

29. Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc III

30. Jednoduché slovné úlohy riešené pomocou rovníc I

31. Jednoduché slovné úlohy riešené pomocou rovníc II

32. Jednoduché slovné úlohy riešené pomocou rovníc III

33. Jednoduché slovné úlohy riešené pomocou rovníc (učivo nad rámec švp)

34. Vyjadrenie neznámej zo vzorca

35. Súradnicová sústava

36. Rovnobežky preťaté priečkou I

37. Rovnobežky preťaté priečkou II

38. Rovnobežníky I

39. Rovnobežníky II

40. Lichobežník, obvod a obsah lichobežníka I

41. Lichobežník, obvod a obsah lichobežníka II

42. Výška trojuholníka, obsah trojuholníka I.

43. Výška trojuholníka, obsah trojuholníka II.

44. Hranol, jeho znázornenie, objem a povrch hranola I

45. Hranol, jeho znázornenie, objem a povrch hranola II

46. Štatistické údaje, ich zapisovanie a zobrazovanie I

47. Štatistické údaje, ich zapisovanie a zobrazovanie II

48. Štatistické údaje, ich zapisovanie a zobrazovanie (nad rámec ŠVP)

49. Kruh, kružnica I

50. Kruh, kružnica II

51. Tálesova kružnica

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.