V čom je jedinečný? admin January 25, 2023

V čom je jedinečný?

SmartBooks je výborný na učenie v škole i doma. Na opakovanie a doučovanie učiva žiaci potrebujú podstatne menej času.

V čom je jedinečný?

SmartBooks je výborný na učenie v škole i doma. Na opakovanie a doučovanie učiva žiaci potrebujú podstatne menej času.

Obsahuje vysvetlenia

Vysvetlenia ako v učebnici

Daná téma alebo úloha obsahuje stručné vysvetlenie a popis. Žiak sa tému ľahko naučí priamo zo SmartBooks a následne si vedomosti jednoducho overí pri riešení úlohy.

Inteligentný systém učenia

Jedinečný pomocník na osvojenie si učiva

Na jednotlivé úlohy sa odpovedá postupne. Pri nesprávnej odpovedi sa pokračuje ďalej. Následne sa SmartBooks vráti k nesprávne zodpovedanej úlohe. Každú nesprávnu úlohu je potrebné zodpovedať 2x správne, čím sa zvýši úroveň naučenosti úlohy. Pri opakovanom zadaní úlohy systém dynamizuje jej obsah, čím sa zaručí sústredenie žiaka na úlohu ako celok a nie iba na opravenie nesprávnej odpovede v predchádzajúcom kole.

Obsahuje poznámky do zošita

Poznámky sa vždy hodia

V sekcii “Poznámky do zošita” si každý žiak môže zhromažďovať vlastné poznámky a informácie k preberanej téme. Môže sa k nim kedykoľvek vrátiť, opravovať a doplňovať ich. Taktiež ich podľa potreby využije aj učiteľ počas vyučovania alebo v príprave na hodinu.

Zaznamenávame všetky výsledky a vyhodnocujeme

Objektívne informácie o žiakovi a jeho vedomostiach

Podrobné výsledky ukážu, ako je dieťa na tom so svojimi vedomosťami. Môžeme sledovať množstvo prebraných tém, naučených úloh, percentuálny podiel správnych odpovedí, počet opakovaní jednotlivých úloh a tém. Učiteľ a rodič tým získajú spoločný a rovnaký pohľad na úroveň vedomostí žiaka v jednotlivých predmetoch.

Vytvorili sme nástroj postavený na 5-tich princípoch moderného vzdelávania:

  • Viac vedomostí za kratší čas pre žiaka
  • Učiteľ na prvom mieste
  • Väčšia sloboda a zodpovednosť pre školy
  • Efektívne fungujúci manažment školstva
  • Smart technológie

Celá škola v jednom

Ktorý produkt obsahuje všetky témy všetkých predmetov?

SmartBooks obsahuje učivo 0.-9. ročníka základných škôl vypracované pedagógmi a metodikmi podľa osnov Ministerstva školstva SR.

Predstavitelia SmartBooks

Kúzelný učiteľ

Keď si nevieš poradiť, pomôže ti so správnou odpoveďou.

Booky

Je vždy poruke, keď ho potrebuješ. Slúži ako poznámky do zošita.

Muška

Slúži ako malá pomôcka alebo rada pre deti. Niekedy ti prerozpráva zadanie úlohy.

Smarty

Je hravý, šikovný a milý kamarát. Jeho baterka sa nabíja podľa toho, ako sa dieťa učí. Čím viac úloh zvládne, tým viac dobije baterku Smartymu. Keď sa dobije na 100 %, začne mu svietiť brmbolec a raduje sa.

Hravá forma učenia

Možnosť učiť sa súťažením

SmartBooks umožňuje aj online súťaženie medzi spolužiakmi a kamarátmi vo vedomostiach na spoločne vybranú tému. Výsledky sa zobrazujú v reálnom čase všetkým súťažiacim.

Podpora na mobilných zariadeniach

Podpora pre iOS / ANDROID

“SmartBooks je pre učiteľov a rodičov, ktorí chcú zapojiť svojich študentov a deti do výučby a zlepšiť ich výsledky modernou metódou”