Krivky zabúdania admin 24 februára, 2023

Krivky zabúdania

Ebbinghausove krivky

Zabúdanie a jeho príčiny

Priekopníkom experimentálnych výskumov pamäti bol H. Ebbinghaus. Je objaviteľom Ebbinghausovej krivky zabúdania. Táto krivka znázorňuje na zvislej osi percento zapamätaného a na vodorovnej osi čas, ktorý uplynul od naučenia. Podľa tejto krivky pri bezvýznamnom materiáli zabúdanie postupuje veľmi rýchlo, neskôr pomalšie, až nakoniec sa to, čo si podržíme v pamäti, natrvalo ustaľuje. Koľko to je, je individuálne.

Krivka zabúdania v praxi

Krivka zabúdania opisuje, ako si dokážeme udržať prijaté informácie a ako sa ich zbavujeme. Predstavte si takýto postup.
Deň č.1: Žiak absolvuje vyučovaciu hodinu a predpokladajme, že si vypočul 100 % informácií (krivka dosahuje svoje maximum).
Deň č. 2: Ak so získanými informáciami nič nerobil, znovu o nich nepremýšľal, nečítal ich a pod., bude mať z toho, čo si odniesol z prednášky zabudnutých 20 – 80 %.
Deň č. 7: Pamätá si o čosi menej a ku dňu č. 30 si pamätá ešte menej.

Priebeh krivky sa však dá zmeniť!

Opakované vystavovanie tej istej informácii dáva mozgu veľký signál, aby si túto informáciu podržal. Keď sa tá istá vec opakuje, náš mozog hovorí: „A je to tu zas. To by som si mal asi zapamätať.” Keď sme tým istým informáciám vystavovaní opakovane, vyloviť ich z pamäti trvá stále kratšie. Presúvajú sa do našej dlhodobej pamäti, odkiaľ je ľahšie ich kedykoľvek vytiahnuť.

Do 24 hodín od získania informácie venuj 10 minút zopakovaniu – krivku tým opäť zdvihneš takmer na 100 %. O týždeň neskôr (deň č. 7) je na opätovné zvihnutie krivky potrebných už len 5 minút. Na deň č. 30 už k tomu potrebujeme len 2 – 4 minúty, aby sme od nášho mozgu dostali reakciu: Áno – toto viem.

Všeobecné odporúčanie je stráviť opakovaním asi pol hodinu denne a 90 – 120 minút cez víkend. Je možné, že sa ti to podarí uržať len 4 – 5 dní v týždni, kedy ti už tá krivka bude padať trochu nižšie, ale aj to je oveľa lepšie, než tie 2 – 3 %, na ktorých by si bol, keby si si neopakoval vôbec.

Mnoho žiakov žasne nad rozdielom, aký pravidelné opakovanie môže urobiť v tom, ako dobre zrazu rozumejú a koľko si pamätajú zo študovaného materiálu. Oplatí sa na pár týždňov si to vyskúšať.

Kľúčové slová:

Zabúdanie, Ebbinghausova krivka, Pamäť

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

Testovací efekt

Čo s deťmi počas letných prázdnin?

Krivky zabúdania

Úspešné dieťa - spokojná rodina