Čo s deťmi počas letných prázdnin? admin February 24, 2023

Čo s deťmi počas letných prázdnin?

Slávka Belanová

Prekvapivé výsledky dosahujú rodičia s deťmi i počas prázdnin.

Moja osobná skúsenosť

V lete 2013 sme našich troch synov (vtedy 10, 12, 14 rokov, išli do 5.r., 7.r., 9.r.) namotivovali, že imkúpime smartfóny, ak sa pomocou programu naučia 1 000 nových slovíčok z anglického jazyka. Výsledky boli vynikajúce. Naučili sa ich doslova za pár dní. Starší skôr, mladší neskôr. Vzhľadom na rýchly progres sme dohodu zmenili zo smartfónov na notebooky (Čo nám viac vyhovovalo, lebo by ich mohli využívať všetci naraz na učenie sa v SmartBooks.), ak sa naučia Matúško – 2 000, Ondrejko – 3 000 a Paľko 4 000 slov. Náš najmladší syn Matúško sa naučil 2 200 slovíčok, Ondrejko 3 000 slovíčok a najstarší Paľko 4 300 slovíčok. Bežne používaná slovná zásoba je 6 000 slovíčok. Tento výborný skok nám umožnil dať deti na konverzácie k native speakrovi, s ktorým si celoročne zlepšujú svoj plynulý ústny prejav. Gramatiku, slovíčka, čítanie, počúvanie vaše deti SmartBooks naučia.

Ako na to?

Základom sú stanovenie cieľa – napr. naučiť sa 2 000 slovíčok a dohodnutá motivácia – odmena, napr. mobil, výlet, šaty, hodinky, PC hra alebo niečo, po čom dieťa túži. Deti sa v lete často nudia. Vhodne zvolená motivácia umožní využiť prázdniny na výrazné zlepšenie vedomostí. Stanovený cieľ rodič overí pohľadom do programu.

Primerané ciele:

1. ročník – naučiť sa 100 slovíčok
2. ročník – naučiť sa 250 slovíčok
3. ročník – naučiť sa 500 slovíčok
4. ročník – naučiť sa 1 000 slovíčok
5. ročník – naučiť sa 1 500 slovíčok
6. ročník – naučiť sa 2 000 slovíčok
7. ročník – naučiť sa 2 500 slovíčok
8. ročník – naučiť sa 3 000 slovíčok
9. ročník – naučiť sa 3 500 slovíčok

A čo iné ciele?

Osvedčenými cieľmi sú slovíčka a nepravidelné slovesá z angličtiny, nemčiny, vybrané slová zo slovenčiny, preopakovanie si viacerých ročníkov z matematiky, slovenčiny, informatiky a pod.

Odporúčania

Tento spôsob zlepšenia vedomostí dieťaťa sa dá použiť počas celého roka. Avšak práve cez letné prázdniny je na to najviac voľného času. Využite ho rozumne. Učitelia sa často ponosujú, že deti cez prázdniny príliš veľa zabúdajú a dlho trvá, kým si opäť zvyknú učiť sa. Urobte z celoživotného rozvoja prioritu a zabezpečíte tak najlepším spôsobom úspešnú budúcnosť vašich detí.

Kľúčové slová:

Motivácia, Odmena, Slovíčka, Učenie, Prázdniny

Testovací efekt

Čo s deťmi počas letných prázdnin?

Krivky zabúdania

Úspešné dieťa - spokojná rodina