Úspešné dieťa – spokojná rodina admin February 24, 2023

Úspešné dieťa - spokojná rodina

Spokojný rodič

Pri používaní nového trendu vyučovania SmartBooks sú deti samostatné a zodpovedné, rodičia nemusia dozorovať učenie a rodina má dostatok času na rôzne spoločné aktivity. Deti majú najradšej veselých, hravých a optimisticky naladených rodičov, ktorí sú mysľou i srdcom pri nich a venujú im svoj čas a energiu.

Aké sú princípy spokojnej rodiny?

Pokúste sa o spoločnú večeru čo najčastejšie. Večera je čas len pre vašu rodinu. Všetko ostatné počká. Spoločné stolovanie je skvelou príležitosťou na komunikáciu, pri ktorej môžete prebrať, aký deň strávili ostatní členovia rodiny.

Môžete si spoločne naplánovať budúce aktivity.
Spoločne zdieľanie zážitkov veľmi stmeľuje rodinu. Veľa rodín už vymenilo televíziu za spoločné aktivity a ani jeden z nich neľutuje, ba naopak, odstránili rodinných zlodejov času.

Dobré je vyberať si také aktivity, pri ktorých sa dá aj komunikovať. Členovia rodiny tak nielen športujú, hýbu sa, ale hlavne komunikujú.

Nezáleží na tom, aká to bude aktivita, dôležité je, aby ste sa takejto aktivite venovali všetci a pravidelne. Ideálne bude, keď každý víkend vymyslí aktivitu iný člen rodiny a všetci ostatní sa mu prispôsobia. Každý víkend je tak venovaný niekomu inému z rodiny.

Záver

Častokrát sú pre deti najoriginálnejšie práve tie najlacnejšie a najjednoduchšie veci a dlho na ne spomínajú. Záleží, či sa vieme nadchnúť pre zmenu a odbúrať aktivity neprispievajúce rodinnej pohode.

Kľúčové slová:

Voľný čas, Spokojná rodina, Spoločné aktivity, Čas s rodinou, Úspešná rodina

Testovací efekt

Čo s deťmi počas letných prázdnin?

Krivky zabúdania

Úspešné dieťa - spokojná rodina