S čím vám dnes poradíme?

Zadajte kľúčové slová ako v Googli - napríklad "ako zadať žiakom úlohu"

Učiteľský prehľad

Učiteľský prehľad je hlavné prostredie práce učiteľa v SmartBooks.
Obsahuje 5 hlavných záložiek:
1

Zadania #

V záložke zadania môžete:
 • zadávať žiakom učenie a testy (jednotlivcom alebo skupinám)
 • filtrovať úlohy podľa tried, predmetov, učiteľov a dátumu
 • tlačiť úlohy alebo exportovať do PDF súboru
 • sledovať výsledky žiakov, vypracovanosť a úspešnosť
 • sledovať termíny a čas vypracovania učenia
Komplexný návod pre učiteľa ako zadávať úlohy a testy.
2

Interaktívna tabuľa #

Záložka umožňuje používateľovi:
 • zobrazovať témy a úlohy na interaktívnej tabuli, projektore alebo dotykovom zariadení
 • zobrazovať teóriu ku každej téme
 • samostatne zobrazovať obrázky z jednotlivých úloh
Podrobný návod ako používať SmartBooks na interaktívnej tabuli.
3

Preteky #

V záložke môže učiteľ:
 • vytvoriť preteky pre vybraných žiakov
 • do pretekov vybrať ľubovoľnú kombináciu úloh z rôznych predmetov
 • sledovať a filtrovať výsledky pretekov
Detailný návod ako zadať Preteky žiakom.
4

Rozvrh hodín #

Vyplnením rozvrhu:
 • získate prehľad o predmetoch a triedach, kde SmartBooks používate
 • sa môžete rýchlo prepnúť na predmet a zobraziť ho na interaktívnej tabuli
5

Skupiny/žiaci #

Záložka vám umožňuje:
 • vidieť zoznam tried a žiakov v rámci školy
 • vytvárať a pomenovať vlastné skupiny v ľubovoľných kombináciach
 • zobraziť vami vytvorené skupiny
 • vytlačiť zoznamy žiakov aj s dočasnými heslami
 • skontrolovať, či sa deti úspešne prihlásili do SmartBooks
 • pozrieť si prehľad aktivity a prehľad učenia jednotlivých žiakov
Pomohol vám tento návod?
Updated on February 5, 2024