Náš príbeh admin January 26, 2023

NÁŠ PRÍBEH

Vytvorili sme prvý unikátny nástroj, ktorý napodobňuje prácu učiteľa pri doučovaní. Ako to všetko začalo?

Vytvorenie prvej verzie softvéru na učenie cudzích jazykov

Softvér sme vytvorili pre náš novozaložený Inštitút jazykov a vzdelávania (www.ijav.sk) na učenie sa slovíčok z angličtiny a nemčiny.

Bola vytvorená prvá internetová verzia softvéru

Softvér sa začal využívať vo firmách ako efektívny systém učenia sa. Táto verzia už obsahovala niektoré prvky umelej inteligencie.

Naše vlastné deti nás inšpirovali

V tomto roku náš syn Paľko priniesol zo školy svoju písomku z angličtiny. Z jednej časti mal 0 bodov. Tá časť bola nepravidelné slovesá.

Posadili sme Paľka k počítaču a učil sa na ňom 1 hodinu a 15 minút. Využili sme program, ktorý sme vyvinuli pre našich študentov jazykových kurzov.

Ďalší deň si to už iba zopakoval. Následne písali veľkú písomku z 246 slovíčok. Na prekvapenie nás všetkých Paľko písomku napísal najlepšie z celej triedy.

Príbeh pokračuje:

Na začiatku letných prázdnin sme našich 3 synov motivovali – kúpime im smartfóny, ak sa pomocou programu naučia každý 1 000 nových slovíčok. Výsledky boli výborné. V druhom kole, ak sa celkovo naučia Matúško – 2 000, Ondrejko – 3 000 a Paľko 4 000 slovíčok. Výsledky boli opäť výborné. Náš najmladší syn Matúško, vtedy 10-ročný, sa naučil 2 200 slovíčok, Ondrejko, vtedy 12-ročný, sa naučil 3 000 slovíčok a najstarší Paľko, vtedy 14-ročný, sa naučil 4 300 slovíčok. Trvalo im to zhruba 3 týždne a učili sa cca hodinu denne. Rýchlosť učenia bola 90 až 150 slovíčok za hodinu. A bolo rozhodnuté.

Zostavili sme tím odborníkov

Zostavili sme tím viac ako 100 odborníkov a pustili sme sa do vytvorenia SmartBooks – inteligentného vzdelávacieho softvéru, ktorý by obsahoval kompletné učivo ZŠ.

Napriek intenzívnej práci vývoj a testovanie trvali oveľa dlhšie (4 roky), než sme pôvodne odhadovali (1 rok). Počas tohto vývoja nás veľmi potešilo to, že naše deti si samy vkladali do systému slovíčka, ktoré sa mali učiť do školy. Dôvod – ‘lebo sa mi to tak lepšie učí’.

Výsledky našich synov:

Po mesiacoch používania sme si s prekvapením uvedomili, že v žiackych knižkách naších detí sú častejšie 1, než 2 a 3 a pritom sa už s deťmi vôbec neučíme. Stačilo ich skontrolovať, čo sa naučili. Jednotky sa nám zdali v septembri a októbri iba ako náhoda. Až v novembri sme si uvedomili, aká zmena nastala v ich vedomostiach.

Založili sme SmartBooks

V tomto roku bola vzhľadom na veľký rozsah projektu (pôvodne zapojených viac ako 100 učiteľov a ďalších 20 odborníkov z rôznych oblastí) založená akciová spoločnosť SmartBooks, a.s. ako spin-off Inštitútu jazykov a vzdelávania.

Začala spolupráca so školami

Spolupráca so školami, neustále rozširovanie a vylepšovanie programu SmartBooks.

Prvých 1000 klientov.

Neustály vývoj softvéru, prepojenie so školami

Vylepšovali sme softvér a prepojili sme učiteľa so žiakom. Učiteľ mohol začať žiakom zadávať domáce úlohy a testy.

Znižovanie napätia a záťaže z vyučovania

Pre dieťa – Nastavovanie vyváženia učenia so záľubami – “Deti musia mať čas na deti.”

Pre rodiča – Monitor rozsahu naučenia, plnenia domácich úloh

Pre učiteľa – Podrobné analýzy pre individuálny prístup ku každému žiakovi

Urobili sme pre deti ešte viac

Vytvorili sme prívetivejší a intuitívnejší dizajn SmartBooks.

Náš príbeh

Vytvorili sme prvý unikátny nástroj, ktorý napodobňuje prácu učiteľa pri doučovaní. Ako to všetko začalo?

Vytvorenie prvej verzie softvéru na učenie cudzích jazykov

Softvér sme vytvorili pre náš novozaložený Inštitút jazykov a vzdelávania (www.ijav.sk) na učenie sa slovíčok z angličtiny a nemčiny.

Bola vytvorená prvá internetová verzia softvéru

Softvér sa začal využívať vo firmách ako efektívny systém učenia sa. Táto verzia už obsahovala niektoré prvky umelej inteligencie.

Naše vlastné deti nás inšpirovali

V tomto roku náš syn Paľko priniesol zo školy svoju písomku z angličtiny. Z jednej časti mal 0 bodov. Tá časť bola nepravidelné slovesá.

Posadili sme Paľka k počítaču a učil sa na ňom 1 hodinu a 15 minút. Využili sme program, ktorý sme vyvinuli pre našich študentov jazykových kurzov.

Ďalší deň si to už iba zopakoval. Následne písali veľkú písomku z 246 slovíčok. Na prekvapenie nás všetkých Paľko písomku napísal najlepšie z celej triedy.

Príbeh pokračuje:

Na začiatku letných prázdnin sme našich 3 synov motivovali – kúpime im smartfóny, ak sa pomocou programu naučia každý 1 000 nových slovíčok. Výsledky boli výborné. V druhom kole, ak sa celkovo naučia Matúško – 2 000, Ondrejko – 3 000 a Paľko 4 000 slovíčok. Výsledky boli opäť výborné. Náš najmladší syn Matúško, vtedy 10-ročný, sa naučil 2 200 slovíčok, Ondrejko, vtedy 12-ročný, sa naučil 3 000 slovíčok a najstarší Paľko, vtedy 14-ročný, sa naučil 4 300 slovíčok. Trvalo im to zhruba 3 týždne a učili sa cca hodinu denne. Rýchlosť učenia bola 90 až 150 slovíčok za hodinu. A bolo rozhodnuté.

Zostavili sme tím odborníkov

Zostavili sme tím viac ako 100 odborníkov a pustili sme sa do vytvorenia SmartBooks – inteligentného vzdelávacieho softvéru, ktorý by obsahoval kompletné učivo ZŠ.

Napriek intenzívnej práci vývoj a testovanie trvali oveľa dlhšie (4 roky), než sme pôvodne odhadovali (1 rok). Počas tohto vývoja nás veľmi potešilo to, že naše deti si samy vkladali do systému slovíčka, ktoré sa mali učiť do školy. Dôvod – ‘lebo sa mi to tak lepšie učí’.

Výsledky našich synov:

Po mesiacoch používania sme si s prekvapením uvedomili, že v žiackych knižkách naších detí sú častejšie 1, než 2 a 3 a pritom sa už s deťmi vôbec neučíme. Stačilo ich skontrolovať, čo sa naučili. Jednotky sa nám zdali v septembri a októbri iba ako náhoda. Až v novembri sme si uvedomili, aká zmena nastala v ich vedomostiach.

Založili sme SmartBooks

V tomto roku bola vzhľadom na veľký rozsah projektu (pôvodne zapojených viac ako 100 učiteľov a ďalších 20 odborníkov z rôznych oblastí) založená akciová spoločnosť SmartBooks, a.s. ako spin-off Inštitútu jazykov a vzdelávania.

Začala spolupráca so školami

Spolupráca so školami, neustále rozširovanie a vylepšovanie programu SmartBooks.

Prvých 1000 klientov.

Neustály vývoj softvéru, prepojenie so školami

Vylepšovali sme softvér a prepojili sme učiteľa so žiakom. Učiteľ mohol začať žiakom zadávať domáce úlohy a testy.

Znižovanie napätia a záťaže z vyučovania

Pre dieťa – Nastavovanie vyváženia učenia so záľubami – “Deti musia mať čas na deti.”

Pre rodiča – Monitor rozsahu naučenia, plnenia domácich úloh

Pre učiteľa – Podrobné analýzy pre individuálny prístup ku každému žiakovi

Urobili sme pre deti ešte viac

Vytvorili sme prívetivejší a intuitívnejší dizajn SmartBooks.

Členovia tímu

Počas nášho vyvíjania SmartBooks, bolo s nami množstvo odborníkov, pedagógov, metodikov a programátorov.
Viacej o našom tíme sa dočítate nižšie.