Náš tím admin 25 januára, 2023

Náš tím

Sme nadšený tím učiteľov a zamestnancov Inštitútu jazykov a vzdelávania, ktorý SmartBooks založil a trvale ho rozvíja.
Ďakujeme tiež všetkým jednotlivcom aj organizáciám, ktoré nám pomáhajú realizovať našu víziu o vzdelanom Slovensku.

Náš tím

Sme nadšený tím učiteľov a zamestnancov Inštitútu jazykov a vzdelávania, ktorý SmartBooks založil a trvale ho rozvíja.

Ďakujeme tiež všetkým jednotlivcom aj organizáciám, ktoré nám pomáhajú realizovať našu víziu o vzdelanom Slovensku.

Mgr. Peter Belan

zakladateľ Inštitútu jazykov a vzdelávania, učiteľská aprobácia: matematika, fyzika, informatika, inteligentné vzdelávacie systémy, lektor pedagógov

Mgr. Slávka Belanová

riaditeľka siete Inštitútu jazykov a vzdelávania, učiteľská aprobácia: slovenský jazyk, dejepis, návrh metodiky výučby

“Naši kvalifikovaní učitelia, developeri, programátori a odborníci na vzdelávanie s vášňou realizujú víziu moderného a revolučného učenia a získavania vedomostí.”

Členovia tímu

PaedDr. Denisa Skálová

matematika, biológia
hotline, testovanie

Mgr. Marián Bohuš

testovanie predmetov ZŠ
rodičovský portál

Mgr. Jaroslav Jedlička

koordinácia spolupracovníkov
biológia, občianska náuka

Ing. Ján Vlk

inteligentné vzdelávacie systémy
webové aplikácie RIA

Mgr. Volker Sospeter

anglický jazyk
metodika výučby

Mgr. Lívia Baxová

matematika, fyzika
dynamizácia, metodika

Mgr. Michaela Prievozníková

slovenský jazyk a literatúra
diktáty a korektúra

Mgr. Andrea Karchutňáková

ANJ, SLJ, INF, MAT
inovácie, metodika

Mgr. Ľuboslava Kosová

dejepis, pedagogika
teória do zošita

PaedDr. Zuzana Vargová

biológia, etická výchova
tvorba a recenzovanie

Ing. Pavol Borčin

business developer

Mgr. Andrea Boteková

matematika, fyzika
kreatívna výtvarná výchova

Mgr. Peter Botek

špecialista na Smart vzdelávanie
kouč, mentor

Ing. Tomáš Líška, PhD.

senior project manager
mentor procesov

Mgr. Michal Jesenský

koordinátor pre školy

Ing. Stanislav Belan

inteligentné vzdelávacie systémy
webové aplikácie RIA

Pavol Belan

developer, dynamizácia, testovanie

Ing. Zuzana Zoričáková

marketing, obchod
testovanie

Ondrej Belan

testovanie predmetov ZŠ
dynamizácia úloh

Matúš Belan

testovanie systému, tvorba audií, dynamizácia úloh, spravovanie webstránky, riešenie pripomienok

Sme otvorení, aktívne počúvame a spolupracujeme s desiatkami externých spolupracovníkov: recenzentmi, garantmi obsahu, metodikmi, nadšenými učiteľmi a riaditeľmi škôl, lektormi, projektovými manažérmi, školiteľmi, …

Veľké ďakujem patrí

Sme vďační všetkým priateľom a dobrovoľníkom za stovky a tisícky hodín nezištnej práce vykonanej na projekte SmartBooks. Do našej siene vďačnosti patria všetci dobrovoľníci, ktorí s nami spolupracujú.