LP poruchy učenia (Natívny článok) Róbert Andrejko 28 marca, 2024

Nový spôsob ako pomôcť deťom s poruchami učenia.

Vďaka webovej aplikácii SmartBooks si vaše deti ľahšie poradia s učením v škole.

Nový spôsob ako pomôcť deťom s poruchami učenia.

Vďaka webovej aplikácii SmartBooks si vaše deti ľahšie poradia s učením v škole.
Na Slovensku je počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 4. najvyšší v Európe a tvorí takmer 20% všetkých žiakov základných škôl. Počet detí so ŠVVP stúpa, za posledných 10 rokov narástol o jednu tretinu, pričom najprudší nárast je u žiakov s poruchami učenia.
SmartBooks je online webová aplikácia navrhnutá na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov prostredníctvom prispôsobených učebných metód a obsahu. Pomáha znížiť riziko vzdelávacieho zaostávania žiakov s poruchami učenia a poskytuje nevyhnutnú pomoc v oblastiach, kde je podpora zo strany štátu nedostatočná.

Učte sa vlastným tempom

SmartBooks umožňuje žiakom učiť sa vo svojom vlastnom tempe a štýle, čo zvyšuje ich pocit autonómie a nezávislosti. Toto je obzvlášť užitočné pre žiakov, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby, ako sú autizmus alebo ADHD.

Odstráňte stres a úzkosť

Pri skupinovom učení môžu študenti s poruchami učenia zažívať stres a úzkosť. Vzdelávací portál SmartBooks ponúka bezpečné prostredie, kde môžu študenti pracovať samostatne, alebo doma bez týchto negatívnych tlakov.

Podporte vizuálny štýl učenia

Podporou správneho štýlu učenia vieme proces vzdelávania značne zefektívniť. Každý predmet a ročník v SmartBooks obsahuje úlohy, ktoré sú určené aj pre žiakov s vizuálnym štýlom učenia ako napríklad obrázky, grafy, mapy, schémy a iné.

Majte prehľad o pokroku dieťaťa

Aplikácia ponúka funkcie na sledovanie pokroku a spätnej väzby v prehľadnom žiackom portfóliu, aby rodičia a učitelia mali prehľad o naučenosti študentov.

Učte sa vtedy, kedy vám to vyhovuje

Portál SmartBooks poskytuje flexibilitu v učení, umožňujúc študentom pristupovať k materiálom a zdrojom kdekoľvek a kedykoľvek, čo je obzvlášť dôležité pre študentov, ktorí potrebujú alternatívne prístupy k učeniu.

Rozvíjajte špecifické zručnosti

SmartBooks je navrhnutý tak, aby zistil, čo žiaci už vedia a kde majú medzery, a aby sa následne zameriavali len na tie konkrétne oblasti a zručnosti, kde potrebujú najviac podpory.
Na Slovensku je počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 4. najvyšší v Európe a tvorí takmer 20% všetkých žiakov základných škôl. Počet detí so ŠVVP stúpa, za posledných 10 rokov narástol o jednu tretinu, pričom najprudší nárast je u žiakov s poruchami učenia.
SmartBooks je online webová aplikácia navrhnutá na zlepšenie vzdelávacích výsledkov žiakov prostredníctvom prispôsobených učebných metód a obsahu. Pomáha znížiť riziko vzdelávacieho zaostávania žiakov s poruchami učenia a poskytuje nevyhnutnú pomoc v oblastiach, kde je podpora zo strany štátu nedostatočná.

Učte sa vlastným tempom

SmartBooks umožňuje žiakom učiť sa vo svojom vlastnom tempe a štýle, čo zvyšuje ich pocit autonómie a nezávislosti. Toto je obzvlášť užitočné pre žiakov, ktorí majú špeciálne vzdelávacie potreby, ako sú autizmus alebo ADHD.

Odstráňte stres a úzkosť

Pri skupinovom učení môžu študenti s poruchami učenia zažívať stres a úzkosť. Vzdelávací portál SmartBooks ponúka bezpečné prostredie, kde môžu študenti pracovať samostatne, alebo doma bez týchto negatívnych tlakov.

Podporte vizuálny štýl učenia

Podporou správneho štýlu učenia vieme proces vzdelávania značne zefektívniť. Každý predmet a ročník v SmartBooks obsahuje úlohy, ktoré sú určené aj pre žiakov s vizuálnym štýlom učenia ako napríklad obrázky, grafy, mapy, schémy a iné.

prehľad o pokroku dieťaťa

Aplikácia ponúka funkcie na sledovanie pokroku a spätnej väzby v prehľadnom žiackom portfóliu, aby rodičia a učitelia mali prehľad o naučenosti študentov.

FLEXIBILNÉ UČENIE

Portál SmartBooks poskytuje flexibilitu v učení, umožňujúc študentom pristupovať k materiálom a zdrojom kdekoľvek a kedykoľvek, čo je obzvlášť dôležité pre študentov, ktorí potrebujú alternatívne prístupy k učeniu.

Rozvíjajte špecifické zručnosti

SmartBooks je navrhnutý tak, aby zistil, čo žiaci už vedia a kde majú medzery, a aby sa následne zameriavali len na tie konkrétne oblasti a zručnosti, kde potrebujú najviac podpory.

Pri ktorých poruchách učenia vie SmartBooks pomôcť?

ADHD

Deficit pozornosti a hyperaktivita

Charakteristika:

ADHD je neurovývojová porucha charakterizovaná problémami s udržiavaním pozornosti, nadmernou aktivitou a impulzívnym správaním. Môže výrazne ovplyvniť schopnosť učenia sa a každodenné fungovanie.

Prejavy:

Odporúčania:

DYSLEXIA

Porucha čítania

Charakteristika:

Dyslexia je porucha čítania charakterizovaná ťažkosťami s presným a plynulým rozpoznávaním slov, ako aj s porozumením textu.

Prejavy:

Odporúčania:

DYSGRAFIA

Porucha písania

Charakteristika:

Dysgrafia je porucha písania, ktorá ovplyvňuje schopnosť písať čitateľne a organizovať myšlienky na papieri.

Prejavy:

Odporúčania:

DYSKALKÚLIA

Porucha počítania

Charakteristika:

Dyskalkulia je porucha, ktorá sa týka ťažkostí s pochopením čísel a vykonávaním matematických operácií.

Prejavy:

Odporúčania:

DYSORTOGRAFIA

Porucha pravopisu

Charakteristika:

Dysortografia je špecifická porucha pravopisu, ktorá zahŕňa problémy s učením a používaním pravidiel pravopisu a gramatiky.

Prejavy:

Odporúčania:

ASPERGEROV SYNDRÓM

Charakteristika:

Aspergerov syndróm je porucha autistického spektra, ktorá sa prejavuje hlavne v oblasti sociálnej interakcie a komunikácie.

Prejavy:

Odporúčania:

tradičná aplikácia

vs. SmartBooks

tradičná aplikácia

SmartBooks

Pre porovnanie:

tradičná aplikácia

SmartBooks

Uľahčite deťom učenie. Vyberte si predplatné

Ceny sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zadarmo

neobmedzene
0
00
nie je potrebná platobná karta
 • úplne nezáväzné
 • ukážky úloh z každého predmetu
 • založenie konta zadarmo
 • vyskúšanie ako funguje celý portál
 • možnosť dokúpiť licencie neskôr
 • pomoc s výberom licencie na hotline
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komplet

12 mesiacov
9
10
mesačne/1 žiak
€109,10 za rok*
 • všetky predmety ZŠ + MŠ
 • 5 predmetov SŠ (MAT, ANJ, INF, FYZ, CHE)
 • stručné učebnice
 • tlač učebníc v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)*
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • Sieň slávy
 • * jednorazová platba
NAJVÝHODNEJŠIE

Predmety

podľa vlastného výberu
3
90*
mesačne/1 žiak
 • predmet(y) podľa vlastného výberu
 • všetky ročníky vybraného predmetu
 • stručné učebnice
 • tlač učebníc v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)*
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • * cena závisí od počtu vybraných predmetov
 • ** MAT a SJL stoja 6,90€/mesiac

Uľahčite deťom učenie.

Vyberte si predplatné

Ceny sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zadarmo

neobmedzene
0
00
nie je potrebná platobná karta
 • úplne nezáväzné
 • ukážky úloh z každého predmetu
 • založenie konta zadarmo
 • vyskúšanie ako funguje celý portál
 • možnosť dokúpiť licencie neskôr
 • pomoc s výberom licencie na hotline

Komplet

12 mesiacov
9
10
mesačne/1 žiak
€109,10 za rok*
 • všetky predmety ZŠ + MŠ
 • 5 predmetov SŠ (MAT, ANJ, INF, FYZ, CHE)
 • stručné učebnice
 • tlač učebníc v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)*
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • Sieň slávy
 • * jednorazová platba
NAJVÝHODNEJŠIE

Predmety

podľa vlastného výberu
3
90*
mesačne/1 žiak
 • predmet(y) podľa vlastného výberu
 • všetky ročníky vybraného predmetu
 • stručné učebnice
 • tlač učebníc v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)*
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • * cena závisí od počtu vybraných predmetov
 • ** MAT a SJL stoja 6,90€/mesiac

Špeciálni pedagógovia používajú SmartBooks!

“SmartBooks je nápomocný pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou, individuálne a aj na interaktívnej tabuli v triede.”

Mgr. Peter Lakata

špeciálny pedagóg

Špeciálni pedagógovia používajú SmartBooks

“SmartBooks je nápomocný pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou, individuálne a aj na interaktívnej tabuli v triede.”

Mgr. Peter Lakata

špeciálny pedagóg

Zuzana Ľuptáková

“Syn dyslektik a dysgrafik … používame slovenský jazyk a veľmi mu to vyhovuje, odráža sa to krásne aj vo výsledkoch diktátov a písomiek. Cvičenia ho tak nevyčerpajú, takže zvládne väčší rozsah.”

Katarína Polanská

“Ďakujeme, pre nás je to vykúpenie, už teraz vidím aký to má úspech. Aj pre dyslexiu a dysgrafiu.”

Mária Pátková

“Ja osobne odporúčam pri poruchách učenia. My sme ADHD, dysgrafia, dysortografia a vieme sa učivo vďaka tomuto programu naučiť. Pre tieto poruchy je hravá forma a doplňovačky super.”

Peťka Tothová

“Nevieme sa od SmartBooks odtrhnúť, čo pri diagnózach ako Asperger, dyslektik a dysortografik je čo povedať. Konečne som našla niečo, čo nám pomôže pri učení. Ďakujeme.”

Michaela Hlavačková

“Komplexný systém vyučovania pre všetky deti ZŠ, výborný pomocník aj pre deti s poruchami učenia. Po preskúšaní vybraných slov v Smartbooks dostal syn z písomky jednotku.”

Ali BK

“Určite odporúčam, je to nielen pre dieťa, ktoré ma problémy s učením ale celkovo….stručne a výstižne podané informácie a naozaj je to super! Škoda, že som to až teraz objavila …”

Peter Machaj

“Skúsil som bezplatné demo, prvé 4 lekcie … je to pekné, intuitívne, viem si predstaviť že to zaujme dieťa ktoré má  problémy s učením.”

Jarka Švermová

“Veľmi dobrý program, máme poruchy učenia a toto nám veľmi pomáhá, samozrejme aj prístup nášho špeciálneho pedagóga, ktorý nám tento program doporučil.”

Mandel Ka

“SmartBooks odporúčam! U nás využíva dyskalkulik a dyslektik.”

Recenzie spokojných rodičov:

Prečítajte si autentické referencie z Facebooku:

Zuzana Ľuptáková

“Syn dyslektik a dysgrafik … používame slovenský jazyk a veľmi mu to vyhovuje, odráža sa to krásne aj vo výsledkoch diktátov a písomiek. Cvičenia ho tak nevyčerpajú, takže zvládne väčší rozsah.”

Katarína Polanská

“Ďakujeme, pre nás je to vykúpenie, už teraz vidím aký to má úspech. Aj pre dyslexiu a dysgrafiu.”

Mária Pátková

“Ja osobne odporúčam pri poruchách učenia. My sme ADHD, dysgrafia, dysortografia a vieme sa učivo vďaka tomuto programu naučiť. Pre tieto poruchy je hravá forma a doplňovačky super.”

Peťka Tothová

“Nevieme sa od SmartBooks odtrhnúť, čo pri diagnózach ako Asperger, dyslektik a dysortografik je čo povedať. Konečne som našla niečo, čo nám pomôže pri učení. Ďakujeme.”

Michaela Hlavačková

“Komplexný systém vyučovania pre všetky deti ZŠ, výborný pomocník aj pre deti s poruchami učenia. Po preskúšaní vybraných slov v Smartbooks dostal syn z písomky jednotku.”

Ali BK

“Určite odporúčam, je to nielen pre dieťa, ktoré ma problémy s učením ale celkovo….stručne a výstižne podané informácie a naozaj je to super! Škoda, že som to až teraz objavila …”

Peter Machaj

“Skúsil som bezplatné demo, prvé 4 lekcie … je to pekné, intuitívne, viem si predstaviť že to zaujme dieťa ktoré má  problémy s učením.”

Jarka Švermová

“Veľmi dobrý program, máme poruchy učenia a toto nám veľmi pomáhá, samozrejme aj prístup nášho špeciálneho pedagóga, ktorý nám tento program doporučil.”

Mandel Ka

“SmartBooks odporúčam! U nás využíva dyskalkulik a dyslektik.”

Začať so SmartBooks je jednoduché:

Krok 1

1. REGISTRÁCIA ŽIAKA

V E-SHOPE najskôr vytvoríte konto vášmu dieťaťu - DEMO alebo PLATENÚ LICENCIU.

Krok 2

2. RODIČOVSKÉ KONTO

V E-SHOPE následne vytvoríte rodičovské konto, kde máte možnosť pridať si dieťa a sledovať jeho aktivitu.

Krok 3

3. UČÍTE SA!

Prihlásite sa do učenia na našej stránke alebo si stiahnite aplikáciu na GOOGLE PLAY.

Začať so SmartBooks je jednoduché:

Krok 1

1. REGISTRÁCIA ŽIAKA

V E-SHOPE najskôr vytvoríte konto vášmu dieťaťu - DEMO alebo PLATENÚ LICENCIU.

Krok 2

2. RODIČOVSKÉ KONTO

V E-SHOPE následne vytvoríte rodičovské konto, kde máte možnosť pridať si dieťa a sledovať jeho aktivitu.

Krok 3

3. UČÍTE SA!

Prihlásite sa do učenia na našej stránke alebo si stiahnite aplikáciu na GOOGLE PLAY.

Stále váhate, či je SmartBooks pre vás?

Zavolajte na hotline:

Branislav Pivko
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00
+421 905 444 116
Denisa Skálová
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00
+421 903 444 889

Napíšte nám:

Stále váhate, či je SmartBooks pre vás?

Napíšte nám alebo zavolajte na hotline:

brano
HOTLINE
Branislav Pivko

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

+421 905 444 116

deny
HOTLINE
Denisa Skálová

Pondelok - Nedeľa
08:00 - 20:00

+421 903 444 889

Zvládnime spoločne poruchy učenia

Pripojte sa k viac ako 24 000 používateľom, ktorí si s pomocou SmartBooks uľahčili vzdelávanie.
+ SPOKOJNÝCH POUŽÍVATEĽOV

Zvládnime spoločne poruchy učenia

Pripojte sa k viac ako 24 000 používateľom, ktorí si s pomocou SmartBooks uľahčili vzdelávanie.