Súťaž pre žiakov admin February 3, 2023

Sieň slávy

SmartBooks je vyvinutý pre intuitívne ovládanie a postupné sebavzdelávanie pre všetky typy používateľov.

Po úvodnom online alebo offline krátkom školení zvládnete aj úlohu administrátora SmartBooks pre školy.

Sieň slávy

Je motivujúcim nástrojom pre žiakov, ktorý ich vedie k pravidelnému dennému učeniu v rozsahu cca 30 minút.

Sieň slávy pre učiteľov je súťaž v aktívnom používaní portálu SmartBooks vo vyučovacom procese. Sieň slávy je dostupná po prihlásení sa žiaka alebo učiteľa do svojho konta SmartBooks v menu vpravo hore.

Súťaž pre žiakov

Súťaž pre žiakov

Kto a ako sa môže zapojiť do súťaže?

V Celoslovenskej súťaži žiakov môže žiak každý deň vidieť svoje umiestnenie v rámci svojej triedy, ročníka, školy, okresu, kraja či celého Slovenska. Najlepšie umiestnení žiaci v rámci celého Slovenska získajú hodnotné ceny na konci školského roku. (Finále najúspešnejších žiakov v jednotlivých ročníkoch sa uskutoční v júni 2022, za predpokladu, že to dovolí pandemická situácia).
 
 
V Školskej súťaži žiakov sa porovnávajú žiaci v rámci každej konkrétnej školy. Počet úloh a ich náročnosť je v jednotlivých ročníkoch rozdielna. Za účelom vyhodnotenia sú získané body v ročníku percentuálne prepočítané voči maximálnemu počtu bodov v ročníku. Počet percent určuje poradie v rámci školy. Týmto pravidlom môže byť v školskej Sieni slávy prvák úspešnejší ako deviatak.

Sieň slávy

Sieň slávy je rebríček, v ktorom vidíš svoju pozíciu a môžeš sa porovnávať so súťažiacimi v rámci triedy, školy, kraja či celého Slovenska.

Čím viac úloh žiak vyrieši správne, tým lepšie umiestnenie získa.

Poradie sa aktualizuje každý deň o polnoci.

Ako sa učiteľ môže zapojiť do súťaže?

Učitelia zbierajú body za aktívne využívanie SmartBooks, a to efektívnym zadávaním nových úloh formou Smart učenia a Smart testov, využívaním SmartBooks na interaktívnych tabuliach alebo pri online vyučovaní.

Pre efektívnu výučbu odporúčame aktívne používanie SmartBooks priebežne počas celého roka. Učitelia budú mať viac času, aj na žiakov s individuálnymi potrebami.

Súťaž pre učiteľov

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.