Súťaž pre žiakov admin February 3, 2023

Sieň slávy

Súťaž žiakov, učiacich sa so SmartBooks, prebiehajúca počas školského roka. Skladá sa z domáceho kola a z Celoslovenského Grand Finále. 

V rámci domáceho kola žiak zbiera body za učenie sa a aj testovanie.

Žiaci s najvyšším počtom bodov získavajú nomináciu do Celoslovenského Grand Finále Siene slávy.

Sieň slávy

Súťaž žiakov, učiacich sa so SmartBooks, prebiehajúca počas školského roka. Skladá sa z domáceho kola a z Celoslovenského Grand Finále. 

V rámci domáceho kola žiak zbiera body za učenie sa a aj testovanie.

Žiaci s najvyšším počtom bodov získavajú nomináciu do Celoslovenského Grand Finále Siene slávy.

Súťaž pre žiakov

Súťaž pre žiakov

V školskom roku 2023/24 domáce kolo Siene Slávy SmartBooks prebieha od 1. 9. 2023 do 31. 5. 2024.

Prezenčné Celoslovenské Grand Finále Siene slávy sa uskutoční v júni 2024, o presnom termíne a mieste budeme včas informovať verejnosť prostredníctvom webovej stránky a víťazných žiakov aj v ich osobnom profile v aplikácii SmartBooks.

Priebežné poradie domáceho kola sa aktualizuje každý deň o polnoci

SIEŇ SLÁVY

Pravidlá súťaže

Domáce kolo

Grand Finále

Žiak získava body za:
– prvé úspešné vyriešenie úlohy v Smart učení alebo v Raketových pretekoch,
– prvé úspešné vyriešenie úlohy v testoch,
– preštudovanie teórie v stručnej učebnici
– nahlásené a akceptované pripomienky.

    Žiak môže denne získať maximálne 500 bodov. Počíta sa iba riešenie úloh svojho aktuálneho ročníka. Za ďalšie opakované riešenie úlohy alebo testu sa body nezískavajú.

Žiak každý deň vidí svoje umiestnenie v rámci svojej triedy, ročníka v škole, okresu, kraja a celého Slovenska.

Konečné poradie v rebríčku domáceho kola určuje celkový počet získaných bodov. Pri rovnosti bodov bude prebiehať kvalifikačné semifinále.

Najlepšie umiestnení žiaci v rámci celého Slovenska postupujú na konci školského roka do Grand Finále, kde môžu získať hodnotné ceny.

Sieň slávy

Celoslovenské Grand Finále
Finále bude prebiehať v dvoch kategóriách:

1. kategória: Grand Finále SR – 1. až 7. ročník ZŠ
do GF SR sa kvalifikujú top 10-ti žiaci za každý ročník ZŠ (t.j. max. 7 x 10) podľa umiestnenia v priebežnom poradí v Sieni slávy vo svojom ročníku.

Ceny v Grand Finále SR – ročníky ZŠ 1. – 7. (v každom ročníku):

1. miesto – notebook,
2. miesto – mobil,
3. miesto – slúchadlá,
4. – 10. miesto – tričko so Smartym.

2. kategória: Grand Finále SR – 8. a 9. ročník ZŠ

Do GF SR sa kvalifikuje TOP 5 žiakov 8. a 9. ročníka na základe umiestnenia sa v priebežnom poradí Siene slávy v predmetoch MAT / ANJ / BIO / CHE/ FYZ vo svojom ročníku (t. j. max. 5 x 5 x 2). Žiak sa môže kvalifikovať a súťažiť vo viacerých kategóriách.

Žiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach v Grand Finále SR – 8. a 9. ročníka ZŠ – získavajú hodnotné ceny, ktoré upresníme v priebehu školského roka.

Účasť na finále je dobrovoľná.

Každý žiak si môže v júni 2024 vytlačiť svoj vlastný diplom vo svojom vlastnom konte – vo výslednej tabuľke Siene slávy.

Etický odkaz: každý súťažiaci berie na vedomie, že bude súťažiť sám bez cudzej pomoci.

Moderátor súťaže je oprávnený priebežne sledovať stav počítadla súťažiacich. V prípade neodôvodneného nárastu bodov za učenie môže byť súťažiaci diskvalifikovaný.

Ako sa učiteľ môže zapojiť do súťaže?

Učitelia zbierajú body za aktívne využívanie SmartBooks, a to efektívnym zadávaním nových úloh formou Smart učenia a Smart testov, využívaním SmartBooks na interaktívnych tabuliach alebo pri online vyučovaní.

Pre efektívnu výučbu odporúčame aktívne používanie SmartBooks priebežne počas celého roka. Učitelia budú mať viac času, aj na žiakov s individuálnymi potrebami.

Súťaž pre učiteľov

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.