Prijímačky SŠ článok Róbert Andrejko March 28, 2024

Nechať prípravu na prijímacie skúšky na strednú školu na poslednú chvíľu sa môže vypomstiť.

Webová aplikácia SmartBooks je najlepšou prípravou na prijímačky na všetky typy stredných škôl.

Pripraví nás SmartBooks na test všeobecných študijných predpokladov?

Tento test je kombináciou úloh z rôznych predmetov, a môže predstavovať výzvu pre mnohých študentov.Čo presne test pokrýva?
 • Logické myslenie: Často spojené s matematikou, táto časť testuje schopnosť študentov riešiť problémy a myslieť kriticky.
 • Verbálne úlohy a čítanie s porozumením: Tieto úlohy zo slovenského jazyka hodnotia schopnosť študentov analyzovať text a efektívne komunikovať.
 • Všeobecný rozhľad: Úlohy z občianskej náuky a dejepisu testujú znalosti študentov o svete okolo nich.
 • Psychologický test: Zameraný na posúdenie osobnostných predpokladov a schopnosti adaptácie.

Dátumy Prijímacích Konaní, Ktoré by Každý Rodič Mal Vedieť

Prvý termín: Či už vaše deti smerujú k odborom, ktoré vyžadujú špeciálne schopnosti, alebo k tým, kde takéto overenie nie je potrebné, májové dátumy sú kľúčové. Pre špeciálne sú to 29. apríl 2024, s možnosťou ďalších termínov 30. apríla a 26. apríla 2024, aby sa zabezpečilo, že každé dieťa má šancu. Zatiaľ čo pre štandardné odbory je to 2. máj 2024, s potenciálnym predĺžením na 3. mája, v závislosti od počtu záujemcov.

Druhý termín: Ak z nejakého dôvodu prvý termín nebude vyhovujúci, existuje vždy plán B. Pre špeciálne odbory je druhá šanca  9. mája 2024, s rezervnými dňami 10. a 13. mája 2024. Pre štandardné odbory, dátumy pokračujú 6. a 7. mája 2024, ponúkajúc dostatočný priestor pre všetkých aspirujúcich študentov.
Pre rodičov, ktorí chcú svojim deťom poskytnúť najlepšiu prípravu, poskytuje SmartBooks  komplexný zdroj materiálov pokrývajúci všetky predmety a ročníky, ktoré vaše deti potrebujú na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.

Testovanie 9 Otvára Dvere na strednú školu

Rodičia pripravte sa na jednu z najdôležitejších udalostí v školskom roku vašich deviatakov – Testovanie 9. Táto celoslovenská skúška, ktorá sa uskutoční 20. marca 2024, predstavuje nielen test znalostí, ale aj kľúč k budúcim vzdelávacím príležitostiam. Dôvod? Výsledky Testovania 9 sú pre mnohé stredné školy rozhodujúce a môžu vášmu dieťaťu priniesť cenné extra body pri prijímacích skúškach.

Kedy je najlepší čas začať s prípravou na prijímačky?

Keď do prijímacích skúšok na strednú školu zostávajú už len mesiace, je čas na intenzívnu prípravu. Webová aplikácia SmartBooks je v tejto fáze neoceniteľným nástrojom, vďaka ktorému stačí už 30 minút denne na výrazne zlepšenie vyhliadok pred prijímacími skúškami. Začnite vytvorením plánu v SmartBooks, ktorý umožní vašemu dieťaťu systematicky pokrývať celé učivo a zameriavať sa na slabé oblasti s možnosťou sledovania pokroku v reálnom čase. Dôraz na efektívne učenie prostredníctvom tejto aplikácie pomáha študentom získavať hlbšie porozumenie učiva a zvyšovať ich sebavedomie. Vaša neustála podpora a povzbudenie v kombinácii s využívaním SmartBooks zabezpečia, že vaše dieťa vstúpi do miestnosti prijímacích skúšok plné sebadôvery a dobre pripravené na všetky výzvy, ktoré ho čakajú.

pripravíme vás na

Matematiku

slovné úlohy

mocniny

kombinatorika

objem telies

povrch telies

odmocniny

pravdepodobnosť

súmernosť

funkcie

štatistika

rovnice

kružnica

rovnobežky

efektívne naučíme

Slovenský jazyk

diktáty

rozdelenia

čítanie s porozumením

vetné členy

slovné druhy

skloňovanie

priama reč

gramatika

slohy

pravopis

literatúra

citácie

spôsob

poznámky a vysvetlenia

k celému učivu ZŠ

zaistíme prípravu na

všetky typy škôl

Pre porovnanie:

tradičné doučovanie

vs. SmartBooks

tradičné doučovanie

SmartBooks

Pre porovnanie:

tradičné doučovanie

SmartBooks

Prijímačky sa blížia. Vyberte si predplatné

Ceny sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zadarmo

neobmedzene
0
00
nie je potrebná platobná karta
 • úplne nezáväzné
 • ukážky úloh z každého predmetu
 • založenie konta zadarmo
 • vyskúšanie ako funguje celý portál
 • možnosť dokúpiť licencie neskôr
 • pomoc s výberom licencie na hotline
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komplet

12 mesiacov
9
10
mesačne/1 žiak
€109,10 za rok*
 • 19 predmetov ZŠ + modul MŠ
 • 5 predmetov SŠ (MAT, ANJ, INF, FYZ, CHE)
 • poznámky a teória ku každej téme
 • tlač poznámok a teórie v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)*
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • Sieň slávy
 • * jednorazová platba
NAJVÝHODNEJŠIE

Predmety

podľa vlastného výberu
3
90*
mesačne/1 žiak
 • predmet(y) podľa vlastného výberu
 • všetky ročníky vybraného predmetu
 • poznámky a teória ku každej téme
 • tlač poznámok a teórie v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)*
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • * cena závisí od počtu vybraných predmetov
 • ** MAT a SJL stoja 6,90€/mesiac

Prijímačky sa blížia.

Vyberte si predplatné

Ceny sú platné pre školský rok 2023/2024.

Zadarmo

neobmedzene
0
00
nie je potrebná platobná karta
 • úplne nezáväzné
 • ukážky úloh z každého predmetu
 • založenie konta zadarmo
 • vyskúšanie ako funguje celý portál
 • možnosť dokúpiť licencie neskôr
 • pomoc s výberom licencie na hotline

Komplet

12 mesiacov
9
10
mesačne/1 žiak
€109,10 za rok*
 • 19 predmetov ZŠ + modul MŠ
 • 5 predmetov SŠ (MAT, ANJ, INF, FYZ, CHE)
 • poznámky a teória ku každej téme
 • tlač poznámok a teórie v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • Sieň slávy
 • * jednorazová platba
NAJVÝHODNEJŠIE

Predmety

podľa vlastného výberu
3
90*
mesačne/1 žiak
 • predmet(y) podľa vlastného výberu
 • všetky ročníky vybraného predmetu
 • poznámky a teória ku každej téme
 • tlač poznámok a teórie v PDF
 • Smart učenie
 • testy
 • Raketové preteky (hra)
 • audio učebnice (v príprave)
 • technická podpora
 • žiacke portfólio (prehľad aktivity)
 • žiacke + rodičovské konto
 • * cena závisí od počtu vybraných predmetov
 • ** MAT a SJL stoja 6,90€/mesiac

Pozrite si Hugov príbeh:

Vďaka SmartBooks som bol na prijímačkách na 1. mieste!

“Vďaka SmartBooks som zvládol prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium v Žiline, bol som akýmsi zázrakom 1. z 330 uchádzačov.”

Hugo M. Bersihand

žiak základnej školy

Recenzie spokojných rodičov:

Prečítajte si autentické referencie z Facebooku:

Miroslava Boteková

“Ja vrelo odporúčam! Synovi Dominikovi, ktorý je už aktuálne v matematickej triede na gymnáziu  veľmi pomohol v príprave na monitory a prijímacie skúšky. Z matematickej časti prijímacích skúšok bol na prvom mieste z cca 300 detí.”

Marcela Roman

“Dcéra vďaka SmartBooks skončila na prijímacích skúškach na bilingválnu Obchodnú akadémiu na krásnom 9. mieste 👍”

Zdenka Zarembová

“Smartbooks odporúčam všetkým, ako žiakom, tak aj rodičom. Dieťa sa môže učiť bez pomoci rodiča. Môj syn sa na učenie so Smartbooks vždy veľmi teší. Ja ako rodič sa teším, keď vidím ako moje deti napredujú v učení a dosahujú skvelé výsledky v škole.😊”

Veronika Lhotská

“Super stránka, dcéru to veľmi baví, sama si robí testy, aj si to opraví. Využíva aj opakujúce cvičenia z minulých ročníkov. Obsah korešponduje s učivom, ktoré preberajú. Odporúčam!”

Michaela Hlavačková

“Odporúčam všetkým, čo chcú, aby si ich dieťa samostatne precvičilo ťažšie predmety. My sme už raz Smartbooks mali a chceme znovu. Najviac sa teším, že si dcéra precvičí angličtinu.”

Oľga Kováčová

“Moja dcéra sa na domáce učenie so Smartbooks veľmi teší. A ja mám vďaka notifikáciám prehľad, kedy a ako dlho sa učila. Výborná pomôcka, vrelo odporúčam.”

Jana Besedová

“Nezvyknem písať recenzie ale nič lepšie pre deti na ZŠ som nenašla. Skvelé spracované poznámky, vysvetlenie učiva. Keďže knihy ktoré majú deti sú väčšinou o ničom! Môj život matky doučovateľky má vážnu konkurenciu. Len tak ďalej.”

Mária Tomášová

“Práve sme začali a všetko učivo je presne tak spravené ako v škole. Keď som pozrela poznámky, presne tie isté. To znamená, že keď bude chýbať, nepotrebuje poznámky od spolužiakov.”

Jozefína Mihaľovová

“Nám Smartbooks pomohol so slovenským jazykom. Škoda, že sme ho neskoro objavili, dosiahli by sme s naším šiestakom ešte lepšie výsledky. Tento rok už máme plnú licenciu kúpenú.”

Recenzie spokojných rodičov:

Prečítajte si autentické referencie z Facebooku:

Miroslava Boteková

“Ja vrelo odporúčam! Synovi Dominikovi, ktorý je už aktuálne v matematickej triede na gymnáziu  veľmi pomohol v príprave na monitory a prijímacie skúšky. Z matematickej časti prijímacích skúšok bol na prvom mieste z cca 300 detí.”

Marcela Roman

“Dcéra vďaka SmartBooks skončila na prijímacích skúškach na bilingválnu Obchodnú akadémiu na krásnom 9. mieste 👍!

Veronika Lhotská

“Super stránka, dcéru to veľmi baví, sama si robí testy, aj si to opraví. Využíva aj opakujúce cvičenia z minulých ročníkov. Obsah korešponduje s učivom, ktoré preberajú. Odporúčam”

Michaela Hlavačková

“Odporúčam všetkým, čo chcú, aby si ich dieťa samostatne precvičilo ťažšie predmety. My sme už raz Smartbooks mali a chceme znovu. Najviac sa teším, že si dcéra precvičí angličtinu.”

Jana Besedová

“Nezvyknem písať recenzie ale nič lepšie pre deti na ZŠ som nenašla. Skvelé spracované poznámky, vysvetlenie učiva. Keďže knihy ktoré majú deti sú väčšinou o ničom! Môj život matky doučovateľky má vážnu konkurenciu. Len tak ďalej.”

Mária Tomášová

“Práve sme začali a všetko učivo je presne tak spravené ako v škole. Keď som pozrela poznámky, presne tie isté. To znamená, že keď bude chýbať, nepotrebuje poznámky od spolužiakov.”

Jozefína Mihaľovová

“Nám Smartbooks pomohol so slovenským jazykom. Škoda sme ho neskoro objavili, dosiahli by sme s našim šiestakom ešte lepšie výsledky. Tento rok už máme plnú licenciu kúpenú.”

Začať so SmartBooks je jednoduché:

Krok 1

1. REGISTRÁCIA ŽIAKA

V E-SHOPE najskôr vytvoríte konto vášmu dieťaťu - DEMO alebo PLATENÚ LICENCIU.

Krok 2

2. RODIČOVSKÉ KONTO

V E-SHOPE následne vytvoríte rodičovské konto, kde máte možnosť pridať si dieťa a sledovať jeho aktivitu.

Krok 3

3. UČÍTE SA!

Prihlásite sa do učenia na našej stránke alebo si stiahnite aplikáciu na GOOGLE PLAY.

Stále váhate, či je SmartBooks pre vás?

Zavolajte na hotline:

Branislav Pivko
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00
+421 905 444 116
Denisa Skálová
Pondelok – Nedeľa
08:00 – 20:00
+421 903 444 889

Napíšte nám:

Zvládnime prijímačky na strednú

Pripojte sa k viac ako 24 000 používateľom, ktorí si s pomocou SmartBooks uľahčili vzdelávanie.

0 +
aktívnych používateľov