Školenia admin February 3, 2023

Naše školenia vám pomôžu!

SmartBooks je vyvinutý pre intuitívne ovládanie a postupné sebaučenie pre všetky typy používateľov.

Po úvodnom online alebo offline krátkom školení zvládnete aj úlohu administrátora SmartBooks pre školy.

Naše školenia vám pomôžu!

SmartBooks sme vyvinuli spolu s učiteľmi a metodikmi. Bude vaším každodenným užitočným nástrojom pri príprave a realizácii vyučovania.

Chcete vedieť viac? Vyskúšajte ho zadarmo alebo nás kontaktujte.

Nastavte si deň zo života učiteľa v SmartBooks.

Ideálny pomocník

Nasimulujete si svoj pracovný deň aj s hodinami prípravy pred začiatkom vyučovacieho dňa a aj s hodinami vyhodnocovania a povinnej administratívy k vyučovaciemu dňu. Urobíme pomer rutinnej prácnej časti a kreatívnej časti. Nastavíte si SmartBooks pre úsporu času v rutinných činnostiach – príprava a realizácia výkladu, diktovanie poznámok, príprava a vyhodnocovanie rozcvičiek, testov, domácich úloh, príprava súťaží vedomosti v celej triede alebo v skupinách, analýza a nastavenie smeru vzdelávania pre každého žiaka,… Toto je len malá ukážka ako vám pomôžeme SmartBooks nastaviť priamo pre vás, nech už máte online, offline alebo kombinovaný model vzdelávania.

Online školenia

Ideálny pomocník

Svetová situácia 2020 poukázala na pripravenosť vzdelávacieho systému. Vytrhnutie zo školského prostredia a učenie na diaľku zapnutím ZOOM alebo Google Meet ešte neznamená, že prebieha kvalitné online vzdelávanie. Skutočné online vzdelávanie sa deje v rámci špeciálnych digitálnych platforiem určených na takýto typ vzdelávania. Tie obsahujú personalizovaný obsah a je mu prispôsobená celá forma učenia. Zároveň ponúka študentovi kombinované nástroje. Takto je vyvinutý vzdelávací portál SmartBooks, ktorého zaškolenie alebo používanie obsahuje všetky časti systematického prístupu k vzdelávaniu aj online formou.

Nič nepokazíte využitím testovacieho konta.

Prax, prax, prax,...
nestačí iba počúvať alebo vidieť

Podľa pravidiel systematického prístupu ku vzdelávaniu je ideálne pripraviť v prvých krokoch používania nového systému bezpečné prostredie, kde nič nehrozí a nie je možné ani spôsobiť škodu. Práve preto sme vytvorili testovacie konto žiaka, na ktorom trénujete reálne vzdelávanie, avšak neovplyvňujete systém. Testovacie konto má aj učiteľ, kde si vie v prípade potreby donekonečna trénovať využitie SmartBooks ako svojho dennodenného pomocníka. Príprava a použitie jednotlivých častí vyučovacej hodiny v SmartBooks, od rozcvičky, výkladu až po utvrdenie a preverenie učiva, sa stane prirodzenou a časovo nenáročnou.

Ukáž SmartBooks čo vieš a SmartBooks ťa naučí, čo ešte máš vedieť!

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.