O nás

Motto: Celé tajomstvo a snáď jediný recept na šťastie je mať rád ľudí a milovať ich. Kto myslí len na seba, ochudobní iných o seba, ochudobní seba o iných, zakrpatie a zahynie. (Jan Werich)

Sme mladí duchom, nadšení do zvyšovania úrovne vzdelávania na Slovensku, prebúdzania múdrosti našich detí a ich budúceho úspechu v živote. Milujeme múdrosť a slobodu. S nevôľou sledujeme, ako sa v spoločnosti stráca zodpovednosť pri výchove a vzdelávaní detí. 

SmartBooks nakŕmili kompletným ZŠ učivom spolupracujúci učitelia. Ďakujeme všetkým fantastickým obetavým učiteľom, ktorí nám pomáhali a pomáhajú s tvorbou vzdelávacieho obsahu, vysvetľujúcich obrázkov, tvorbou úloh, vysvetlení, postupov a odpovedí, kontrolou gramatiky, ako aj vynikajúcimi nápadmi a podnetmi k zlepšeniu aplikácie. Naše uznanie a poďakovanie patrí predovšetkým týmto učiteľom a odborníkom: 

Zakladatelia projektu

Mgr. Slávka Belanová

Mgr. Slávka Belanová

 • riaditeľka siete Inštitútu jazykov a vzdelávania
 • učiteľská aprobácia: slovenský jazyk, dejepis
 • návrh metodiky výučby, korektúra pravopisu

 • Mgr. Peter Belan

  Mgr. Peter Belan

 • zakladateľ Inštitútu jazykov a vzdelávania
 • učiteľská aprobácia: matematika, fyzika, informatika
 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • Členovia tímu

  PaedDr. Denisa Skálová

  PaedDr. Denisa Skálová

 • matematika a biológia
 • hotline, testovanie
 • Ing. Zuzana Zoričáková

  Ing. Zuzana Zoričáková

 • marketing, obchod
 • testovanie
 • Marián Bohuš

  Marián Bohuš

 • testovanie predmetov ZŠ
 • rodičovská kontrola
 • Bc. Jaroslav Jedlička

  Bc. Jaroslav Jedlička

 • koordinácia spolupracovníkov
 • biológia, občianska náuka
 • Ing. Ján Vlk

  Ing. Ján Vlk

 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • webové aplikácie RIA
 • Volker Sospeter

  Volker Sospeter

 • Anglický jazyk
 • metodika výučby
 • Mgr. Andrea Karchutňáková

  Mgr. Andrea Karchutňáková

 • matematika, slovenčina, angličtina
 • informatika, inovácie, metodika
 • zábavné úlohy 1.-4. ročník
 • Mgr. Lívia Baxová

  Mgr. Lívia Baxová

 • matematika, fyzika
 • dynamizácia, metodika
 • Mgr. Michaela Prievozníková

  Mgr. Michaela Prievozníková

 • slovenský jazyk a literatúra
 • diktáty a korektúra
 • Mgr. Ľuboslava Kosová

  Mgr. Ľuboslava Kosová

 • dejepis, pedagogika
 • teória do zošita
 • PaedDr. Zuzana Vargová

  PaedDr. Zuzana Vargová

 • biológia, etická výchova
 • tvorba a recenzovanie
 • Mgr. Andrea Boteková

  Mgr. Andrea Boteková

 • matematika, fyzika
 • kreatívna výtvarná výchova
 • Mgr. Peter Botek

  Mgr. Peter Botek

 • marketingová stratégia
 • právna agenda, obchod
 • Ing. Stanislav Belan

  Ing. Stanislav Belan

 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • webové aplikácie RIA
 • František Goliaš

  František Goliaš

 • webové technológie
 • grafická úprava
 • Ing. Mário Kahún

  Ing. Mário Kahún

 • inteligentné vzdelávacie systémy
 • webové aplikácie RIA
 • Pavol Belan

  Pavol Belan

 • dynamizácia výpočtových úloh
 • testovanie
 • Ondrej Belan

  Ondrej Belan

 • testovanie predmetov ZŠ
 • dynamizácia úloh
 • a ďalší

  a ďalší

 • viac ako 100 spolupracovníkov
 • tvorcovia obsahu, recenzenti,
 • garanti, metodici, špecialisti,
 • programátori, animátori
 • Tím v Žiline

  team