Návod SmartGuard - pre rodiča

Čas učenia sa + Čas pomoci rodičom = Čas hrania sa v PC

GUARD 1

Základný postup

Stiahnite si návod na inštaláciu (úplne dole)

1/ Každé dieťa musí mať vo Windows vytvorené vlastné konto obyčajného používateľa tj. BEZ administrátorských oprávnení.
2/ Nainštalujete SmartGuard.
3/ Prvotný pin je 1111, ten si zmeníte a priraďíte konto dieťaťa vo Windows kontu dieťaťa v SmartGuarde.
4/ Myšou potiahnete do okienka "Vždy povolené" programy, ktoré chcete, aby malo dieťa voľne dostupné. Napr. Word, Excel, PowerPoint, Kreslenie a podobne.
5/ Myšou potiahnete do okienka "Povolené vo voľnom čase" programy, ktoré chcete, aby malo dieťa dostupné iba za odmenu. Napr. hry, internetový prehliadač a podobne.
6/ Na aplikácie, ktoré chcete zakázať vždy, je určená tretia záložka "Vždy zakázané".

 GUARD 2

Odmena za pomoc rodičom

Počet voľných minút môžete dieťaťu zvýšiť alebo znížiť pomocou ikoniek PLUS a MÍNUS.
Deti sa pri tejto motivácii budú veľmi radi zaujímať o umývanie kúpeľne alebo WC. :)

 GUARD5

Základné pravidlá

  • Koľko sa dieťa učí v SmartBooks + pomáha rodičom, toľko má minút na hranie
  • Voľné minúty si dieťa môže našetriť počas viacerých dní, tj. prenášajú sa automaticky do ďalšieho dňa.
  • 5 minút pred vypršaním voľných minút je dieťa upozornené, a potom je upozornené ešte 1 minútu pred vypršaním, aby ukončilo a uložilo si svoju činnosť.
  • Ak dieťa hru alebo internetový prehliadač neukončí, SmartGuard ich ukončí automaticky.
  • Hru si nebude môcť spustiť, pokiaľ si nezaslúži ďalšie voľné minúty.
  • Páči sa vám tento skvelý pomocník? Pomôžte nám ho rozšíriť medzi ľudí, informujte o ňom svojich známych, ktorí majú deti. Využiť sa dá nie len pre žiakov ale i pre študentov na SŠ. Tlačidlom nižšie zozdieľajte odkaz na nás na svojom Facebooku. Srdečne ďakujeme.

Kľúčové slová: Ako vychovávať deti? Revolučná výchova, rovnováha učenia a hrania sa v PC, Chcete lepšie známky? Chcete lepšie vysvedčenie? Neutále hranie sa na počítači. Závislosť na počítači. Závislosť na počítačových hrách, internete facebooku.