4. Video-návod SmartBooks - pre rodiča

Veľmi dôležité!

Ako rodič ste nenahraditeľný pre učenie sa vášho dieťaťa. Vďaka SmartBooks už nemusíte pomáhať pri učení, ale musíte dieťa pravidelne kontrolovať. Je to dôležitá motivačná zložka. Ak dieťa nekontrolujete pravidelne, je to to isté ako keď nie sú kontrolovaní zamestnanci v práci. Zlenivejú a obmedzia svoju prácu na minimum. Prvý deň buďte pri ňom, aby nenastali problémy. Pozrite si video ako kontrolu zvládnete za 1 minútu.