Súťaž Najkrajší príbeh - pravidlá súťaže

mobilySmartBooksJPG

Znenie súťaže

Za vyplnenie dotazníka, za aktivitu v SB a za propagáciu SB súťažíte počas celého roka o kvalitné smartfóny. Mesiac vyhodnotenia - december.

Ocenenia rok 2020 - popíšte nám svoj úspech so SmartBooks alebo navrhnite zlepšenie a vyhrajte!
1/ najkrajší, najzaujímavejší príbeh
2/ cena náhody - vyžrebujeme z dobre vyplnených dotazníkov a odporúčaní na Facebooku
3/ aktívny učiteľ (popíšte čo sa Vám podarilo dosiahnuť so svojimi žiakmi alebo nám pošlite nápady na zlepšenie SB)
4/ aktívny žiak (popíš nám, čo sa ti podarilo vďaka SB, napíš odporúčanie na Facebooku)

Všimnite si aj súťaž SIEŇ SLÁVY pre učiteľov i žiakov o notebooky, tablety, mobily a USB kľúče
- prví 10 za najviac naučených nových úloh
- prví 3 z každej aktívnej školy za najviac naučených nových úloh.