Súťaž Sieň slávy - pravidlá od 1.7.2020 do 20.6.2021

Sieň slávy je bodovaná súťaž v 2 kategóriách pre aktívnych žiakov a učiteľov.
Sledované obdobie - školský rok (1.7.  - 20.6., tj. obdobie leta sa počíta do ďalšieho šk. roka)
Zasielanie cien na školy
- posledný júnový alebo prvý septembrový týždeň

kategória žiaci

Bodové hodnotenie žiakov
Náučné úlohy +1 až +5 bodov (podľa náročnosti úlohy)
Slovíčka, bleskové cvičenia +0,5 bodu
Testové úlohy +0,1 bodu
Opakovanie úlohy +0,1 bodu
Problémové úlohy +0,1 bodu
Teória +0,1 bodu

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci Slovenska pre šk.r. 2020/2021:
01. miesto - hráčsky notebook
02. miesto - notebook
03. miesto - kompaktný notebook 1
04. miesto - kompaktný notebook 2
05. miesto - kompaktný notebook 3
06. miesto - mobil 1 alebo tablet 1
07. miesto - mobil 2 alebo tablet 2
08. miesto - USB kľúč 512 GB
09. miesto - USB kľúč 256 GB
10. miesto - USB kľúč 128 GB

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci aktívnej školy*:
1. miesto - USB kľúč 64 GB
2. miesto - USB kľúč 32 GB
3. miesto - USB kľúč 16 GB

kategória učitelia

Od 1.7.2020 spúšťame súťaž i pre učiteľov

Bodové hodnotenie učiteľov
Zadanie domácej úlohy a jej vypracovanie triedou +6 bodov
Vyhodnotenie domácej úlohy +3 body
Zadanie testu a jeho vypracovanie triedou +2 body
Vyhodnotenie testu +1 bod
Použitie SB na interaktívnej tabuli +2 body


Ceny pre najusilovnejších učiteľov v rámci Slovenska:
1. miesto - notebook
2. miesto - kompaktný notebook
3. miesto - mobilný telefón alebo tablet
4. miesto - USB kľúč 512 GB
5. miesto - USB kľúč 256 GB
6. miesto - USB kľúč 128 GB

Ceny pre najusilovnejších učiteľov v rámci aktívnej školy*:
1. miesto - USB kľúč 64 GB
2. miesto - USB kľúč 32 GB
3. miesto - USB kľúč 16 GB

*Podmienka získania školských cien:
1. Aktívne využívanie SmartBooks školou - celkový počet naučených tém žiakmi za celý školský rok musí byť za celú školu minimálne 3 000.

Pozor: Výpočet bodov do prehľadu celej SR prebieha na dennej báze vždy až k polnoci predošlého dňa.