Súťaž Sieň slávy - pravidlá súťaže

Sieň slávy je bodovaná súťaž pre aktívnych žiakov a učiteľov. Výpočet bodov prebieha na dennej báze vždy k polnoci predošlého dňa.

Sledované obdobie - školský rok (1.9.  - 30.6.) 

Bodové hodnotenie
Náučné úlohy - 1 až 5 bodov (podľa náročnosti úlohy)
Slovíčka, bleskové cvičenia - 0,5 bodu
Testové úlohy - 0,1 bodu
Opakovanie úlohy - 0,1 bodu
Problémové úlohy - 0,1 bodu
Teória - 0,1 bodu

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci Slovenska:
1. miesto - mobilný telefón
2. miesto - tablet
3. miesto - slúchadlá
4. miesto - slúchadlá
5. miesto - slúchadlá

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci školy*:
1. miesto - bezdrôtová počítačová myš
2. miesto - USB kľúč 16 GB
3. miesto - USB kľúč 16 GB

*Podmienka získania školských cien:
1. Aktívne využívanie SmartBooks -  celkový počet naučených tém za školský rok musí byť minimálne 1 000.

Zasielanie cien na školy - prvý septembrový týždeň