Súťaž Sieň slávy - pravidlá súťaže od 1.1.2020 - 30.6.2020

Sieň slávy je bodovaná súťaž pre aktívnych žiakov.
Pozor: Výpočet bodov do prehľadu celej SR prebieha na dennej báze, vždy až k polnoci predošlého dňa.

Sledované obdobie - 1.1.2020 až 31.6.2020
Zasielanie cien na školy
- koniec septembra

kategória žiaci

Bodové hodnotenie žiakov
Náučné úlohy +1 až +5 bodov (podľa náročnosti úlohy)
Slovíčka, bleskové cvičenia +0,5 bodu
Testové úlohy +0,1 bodu
Opakovanie úlohy +0,1 bodu
Problémové úlohy +0,1 bodu
Teória +0,1 bodu

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci Slovenska pre šk.r. 2019/2020:
1. miesto - mobilný telefón
2. miesto - tablet
3. miesto - hráčske slúchadlá
4. miesto - hráčske slúchadlá
5. miesto - hráčske slúchadlá

Ceny pre najusilovnejších žiakov v rámci aktívnej školy*:
1. miesto - bezdrôtová počítačová myš
2. miesto - USB kľúč 16 GB
3. miesto - USB kľúč 16 GB

*Podmienka získania školských cien:
1. Aktívne využívanie SmartBooks školou - celkový počet naučených tém žiakmi za obdobie súťaže musí byť za celú školu minimálne 1 000.