09. Veselé príhody zo škôl

Školník je kráľ. Počas prvých dní v škole oslovil novú pani učiteľku (tvorkyňu SB) školník, keď prichádzala "A ty, kde máš papuče?!", "V zborovni." "Jaj prepáčte, Vy ste nová pani učiteľka??!" :)))
Iná pani učiteľka išla ako posledná, keď keď žiaci vychádzali z triedy. Školník ju zastavil: "A ty posledná zatvor dvere!" :)))

Jeden z používateľov SB, si každý rok menil voliteľný predmet etiku na náboženstvo a opačne. Raz v januári pani učiteľka etiky zistila, že z etiky nemá žiadne známky. Tak si povedala, chlapec šikovný a pripísala mu v elektronickej žiackej knižke 1, 1, 1. Problém bol, že v tom roku práve chodil na náboženstvo. :) Keď to pošepkal pani učiteľke, vyhrešila ho, prečo si to každý rok mení. :)))

Chcem dostávať novinky na email