05. Ako vybrať školu pre dieťa

Výber základnej školy, 8-ročného gymnázia, strednej školy

Nie je škola ako škola

Ako väčšina rodičov, nevenovali sme výberu základnej školy veľkú pozornosť. Mali sme na sídlisku na výber najbližšie dve, a tak sme vsadili na pár informácií, ktoré sme náhodne získali. A bola to chyba. Náš najstarší syn Paľko dostal učiteľku, ktorá bola povestná ako "Sekera". To by samo o sebe nevadilo ale problém bol v tom, že náš syn, ako prišiel zo školy, sedel nad zošitmi až do večera a stále niečo prepisoval. Začínal mať odpor ku škole. Paľkovi sa v tretej triede podarilo výborne uspieť v nejakej matematickej súťaži, tak som šiel za pani učiteľkou, aby nebola na neho až tak veľmi prísna. Chcel som sa porozprávať, ale "nenašla si na mňa čas" a nechcela sa o ničom rozprávať. Tak sme sa rozhodli dať deti preč z tejto školy. Spomenul som si na projekt APROGEN pre nadané deti, tak som im ešte plný negatívnej energie rovno zavolal, či by nechceli mať takéhoto skvelého matematika na škole. :) Bolo potrebné urobiť IQ a EQ psychotesty. Obaja synovia ich úspešne zvládli, takže Paľko nastúpil do novej školy ako štvrták a Ondrejko ako druhák.

APROGEN

Projekt APROGEN je skvelá vec. Detí je v triede max. 15, keďže ide o nadané deti a škola na ne dostáva dvojnásobný príspevok od štátu. Deti sú si seberovnejšie v schopnostiach ako v bežnej triede. Klasická trieda má tú obrovskú nevýhodu, že pár dobrých žiakov, ktorí sú v triede, musí takmer stále čakať na tých najslabších. Toto je úplne zásadné. Spomeňte si aký to bol premárnený čas, kým váš spolužiak v štvrtej triede slabikoval nejaký text. Tieto schopnejšie deti sa začínajú nudiť, rebelujú. Preto rozhodne odporúčame čo najskoršiu diferenciáciu detí v školách.  APROGEN je skvelá voľba. Dôležité informácie o projekte Aprogen.

TESTOVANIE 5 a TESTOVANIE 9 (MONITOR 5 a MONITOR 9)

Ak sa vo vašom okolí na žiadnej škole nerealizuje vzdelávanie detí podľa projektu APROGEN, potom sa snažte zistiť iné relevantné informácie, v prvom rade porovnanie výsledkov testov MONITOR 5 a 9. Nájdete ich na adrese http://vysledky.nucem.sk/. Vyberte si školský rok, kraj, okres a predmet matematika, slovenský jazyk alebo anglický jazyk. Zobrazené výsledky obsahujú ako kľúčový údaj v poslednom stĺpci PŠ takzvaný PERCENTIL ŠKOLY. Je to percento toho, koľko škôl skončilo horšie ako daná škola. Čím vyššie číslo, tým lepšie. Na stiahnutie je i XLS verzia. Pre istotu si porovnajte viac rokov.

8-ročné gymnáziá

Na druhom stupni dochádza APROGÉNU v Žiline dych, preto väčšina rodičov každoročne volí odchod ich detí na osemročné gymnázium. Nevýhodou je vyšší počet žiakov v triede - 30. V Žiline je o osemročné gymnázium Varšavská každým rokom väčší záujem. Hlási sa približne 150 žiakov a berú 60. Prijímacie skúšky sú preto mimoriadne náročné. Deťom z nadaných tried APROGENU spravidla stačí menšie preopakovanie si  matematiky a slovenského jazyka a bývajú na prijímacích skúškach úspešné a následne prijaté na štúdium. Výhodou štúdia na osemročnom gymnáziu je, že schopnosti detí sú vzájomne vyvážené a nie je tu problém so vzájomným brzdením sa. Ďalšou výhodou je, že dieťa sa už nemusí báť neprijatia na gymnázium. Štvorročné gymnáziá potom ťahajú za kratší koniec, lebo musia vyberať z toho, čo zostalo.

Pre výber dobrého gymnázia sú výborným kritériom výsledky písomných externých maturitných skúšok. Jasne hovoria o tom, čo žiakov dokázali na danej škole naučiť. Tieto výsledky tiež nájdete na http://vysledky.nucem.sk/ a postup je rovnaký.

SmartBooks garantujú úspešné prijímacie skúšky za určitých, nie príliš náročných, podmienok učenia sa v systéme. Viac informácií nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

kľúčové slová: APROGEN, APROGÉN, ako si vybrať základnú školu, výber základnej školy, ako si vybrať strednú školu, výber strednej školy,

Chcem dostávať novinky na email