Ponuka pre školy

SmartBooks prinášajú do vzdelávania zásadné inovácie. Vďaka nim si môžete ako škola zvýšiť svoj kredit, spokojnosť učiteľov, rodičov i žiakov.

Čo škola získa?

  1. Koniec preťažovaniu. Výrazne odbremeníme vašich učiteľov, rodičov a žiakov. 
  2. Výrazné zlepšenie vedomostí a prospechu žiakov.
  3. Koniec sporov s rodičmi. Pre rodičov i pre vás získate presné prehľady o skutočných vedomostiach i práci žiaka. 
  4. Nárast prestíže. Vďaka spokojným rodičom a žiakom bude rásť dobré meno vašej školy.

Cenník pre školy

V čase karantény ponúkame SmartBooks školám zdarma, minimálne však do 31.8.2020.
Po škončení karantény resp. od 1.9.2020 je možnosť na výber z 3 typov licencií:

  • ŠTANDARDNÁ LICENCIA
  • PRÉMIUM LICENCIA
  • KOMPLET LICENCIA

ŠTANDARDNÁ LICENCIA 

Cena licencie ŠTANDARD je 0,10 € na žiaka za mesiac. Napr. Pre školu o veľkosti 100 žiakov je cena 10 € mesačne za školu.
Čo obsahuje licencia ŠKOLA BASIC?
Riaditeľ
- Sieň slávvy, zadané domáce úlohy, testy a ich štatistika
Učiteľ 
- menu učiteľa: zadávanie domácich úloh, testov, zasielanie pokynov, generovanie pracovných listov do PDF
- menu rozvrh: využívať modul individuálneho učenia (učenie cez rozvrh), používanie Poznámok do zošita, prezeranie Sieň slávy
Žiak
- menu žiaka: vypracovávanie domácich úloh, testov, prezeranie Siene slávy
- menu rozvrh: prezeranie a tlačenie Poznámok do zošita

PRÉMIUM LICENCIA 

Cena licencie je 1 € / žiaka / mesiac
Obsahuje všetko čo Základná licencia a navyše obsahuje:
Riaditeľ: ŠTANDARDNÁ+mesačné štatistiky emailom 
Učiteľ: ŠTANDARDNÁ+galéria obrázkov (vstup do našej databázy 15 000 obrázkov)
Žiak: ŠTANDARDNÁ+SmartAsisstant+SmartGuard

KOMPLET LICENCIA

Cena licencie je 5 € / žiaka / mesiac
Obsahuje všetko čo Prémium licencia a navyše obsahuje:
Riaditeľ: PRĚMIUM+osobné návštevy, doškoľovanie učiteľov
Učiteľ: PRÉMIUM
Žiak: PRÉMIUM+modul individuálneho učenia sa (učí sa podľa svojho výberu)

Príručky

Príručka pre učiteľa (ver. č. 4 - 17.12.2019, otvorí sa ako PDF na druhej záložke)
Príručka pre administrátora (ver. č. 4 - 17.12.2019, otvorí sa ako PDF na druhej záložke)

MOBILNÁ APLIKÁCIA - pre učiteľov

  • možnosť zadávania a kontroly domácich úloh alebo testov

 stiahnuť mobilnú app SmartBooks