Informatika – Témy 2. Ročník SŠ BelanM July 18, 2023

Informatika

Témy učiva - 2. ročník SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 606 náučných úloh v týchto témach:

1. Problém, analýza problému, zadefinovanie očakávaných vstupov, algoritmus, jeho vlastnosti, význam

2. Zápis algoritmu bez využitia počítača

3. Vývojový diagram

4. Základné konštrukcie algoritmov

5. Riešenie typických úloh na sekvenciu

6. Riešenie typických úloh na neúplné vetvenie

7. Riešenie typických úloh na úplné vetvenie

8. Riešenie typických úloh na cyklus so známym počtom opakovaní

9. Program, programovací jazyk, prehľad, význam, etapy tvorby programov

10. Python – Inštalácia jazyka Python (IDLE)/online prostredie, autorské práva, minimálne požiadavky

11. Python – Popis prostredia, charakteristika jazyka, štruktúra programu

12. Python – Príkazový režim, číselné premenné, jednoduchý program

13. Python – Celočíselné operácie, delenie so zvyškom, vyhodnocovanie výrazov

14. Python – Operácie s desatinnými číslami, delenie so zvyškom, vyhodnocovanie výrazov

15. Python – Operácie pre znakové reťazce

16. Python – Programovací režim

17. Python – Výstup v programovacom režime, komentár

18. Python – Vstup v programovacom režime

19. Python – Jednoduché príklady na vstup a výstup

20. Python – Grafická plocha

21. Python – Grafika – text

22. Python – Grafika – čiara

23. Python – Grafika – obdĺžnik

24. Python – Grafika – ovál, polygón

25. Python – Cyklus so známym počtom opakovaní 1

26. Python – Cyklus so známym počtom opakovaní 2

27. Python – Podmienený príkaz

28. Python – Cyklus s neznámym počtom opakovaní

29. Python – Grafické úlohy 1

30. Python – Grafické úlohy 2

31. Python – Náhodné čísla

32. Python – Vnorené cykly

33. Python – Podprogramy (funkcie)

34. Python – Podprogramy – parametre

35. Python – Udalosť – časovač

36. Python – Udalosť – myši

37. Python – Udalosť – klávesnice

38. Python – Textové reťazce 1

39. Python – Textové reťazce 2

40. Python – Podreťazce, rezy

41. Python – Znaky a ich kódy

42. Python – Ďalšie funkcie na prácu s reťazcami

43. Python – Formátovanie reťazcov

44. Python – Textový súbor, zápis do textového súboru

45. Python – Pridávanie, mazanie riadkov v textovom súbore

46. Python – Čítanie z textového súboru 1

47. Python – Čítanie z textového súboru 2

48. Python – Práca s viacerými textovými súbormi

49. Python – Zoznam 1

50. Python – Zoznam 2

51. Python – n-tica (Tuple) 1

52. Python – n-tica (Tuple) 2

53. Python – Tlačidlá

54. Python – Vstupné pole

55. Python – Pomenovanie a mazanie objektov

56. Python – Posúvanie objektov

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.