Feedback Jakub Valek February 5, 2024

Dotazník spätnej väzby

Aká je vaša spokojnosť s webinárom?

Prosím, nájdite si zopár minút na vyplnenie dotazníka spätnej väzby. Ďakujeme!

(5) - najlepšie hodnotenie

(1) - najhoršie hodnotenie