Chémia – Témy 3. Ročník SŠ BelanM July 18, 2023

Chémia

Témy učiva - 3. ročník SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 590 náučných úloh v týchto témach:

1. Halogénderiváty

2. Organokovové zlúčeniny

3. Hydroxyderiváty — 1. časť

4. Hydroxyderiváty — 2. časť

5. Nitroderiváty

6. Amíny

7. Karbonylové zlúčeniny

8. Karboxylové kyseliny – 1. časť

9. Karboxylové kyseliny – 2. časť

10. Funkčné deriváty karboxylových kyselín

11. Substitučné deriváty karboxylových kyselín

12. Heterocyklické zlúčeniny – 1. časť

13. Heterocyklické zlúčeniny – 2. časť

14. Makromolekulové látky – 1. časť

15. Makromolekulové látky – 2. časť

16. Úvod do Biochémie

17. Bielkoviny + Aminokyseliny – 1. časť

18. Bielkoviny + Aminokyseliny – 2. časť

19. Bielkoviny + Aminokyseliny – 3. časť

20. Sacharidy – 1. časť

21. Sacharidy – 2. časť

22. Sacharidy – 3. časť

23. Oligosacharidy + Polysacharidy

24. Lipidy + Izoprenoidné látky – 1. časť

25. Lipidy + Izoprenoidné látky – 2. časť

26. Alkaloidy

27. Nukleové kyseliny – 1. časť

28. Nukleové kyseliny – 2. časť

29. Enzýmy

30. Vitamíny

31. Metabolizmus

32. Katabolizmus látok – 1. časť

33. Katabolizmus látok – 2. časť

34. Katabolizmus látok – 3. časť

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.