Chémia – Témy 2. Ročník SŠ BelanM July 18, 2023

Chémia

Témy učiva - 2. ročník SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 462 náučných úloh v týchto témach:

1. Vodík

2. Kyslík

3. Vzácne plyny

4. Halogény

5. Chalkogény

6. Prvky p3

7. Prvky p2

8. Prvky p1

9. Prvky s – 1. časť

10. Prvky s – 2. časť

11. Prechodné prvky – úvod

12. Vnútorne prechodé prvky

13. Prvky skupiny železa – prechodné prvky

14. Prvky skupiny medi – prechodné prvky

15. Prvky skupiny zinku – prechodné prvky

16. Mangán, Chróm – prechodné prvky

17. Organická chémia + Izoméria – 1. časť

18. Organická chémia + Izoméria – 2. časť

19. Organická chémia + Izoméria – 3. časť

20. Tabuľka – predpony a prípony charakteristických skupín v substitučných názvoch podľa klesajúcej priority – 1. časť

21. Tabuľka – predpony a prípony charakteristických skupín v substitučných názvoch podľa klesajúcej priority – 2. časť

22. Tabuľka – predpony a prípony charakteristických skupín v substitučných názvoch podľa klesajúcej priority – 3. časť

23. Väzby v organickej chémii a Efekty v organickej chémii

24. Typy vzorcov v organickej chémii

25. Reakcie organických zlúčenín

26. Alkány – 1. časť

27. Alkány – 2. časť

28. Alkény

29. Alkadiény

30. Alkíny

31. Arény – 1. časť

32. Arény – 2. časť

 

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.