Chémia – Témy 1. Ročník SŠ BelanM July 18, 2023

Chémia

Témy učiva - 1. ročník SŠ

Obsahuje vysvetlenie učiva a 950 náučných úloh v týchto témach:

1. Úvod do chémie

2. Látky

3. Metódy oddeľovania zložiek zmesi

4. Sústavy látok

5. Atóm

6. Stavba elektrónového obalu part 1

7. Stavba elektrónového obalu part 2

8. Stavba elektrónového obalu part 3

9. Príklady na kvantové čísla a orbitály/vrstvy

10. Rádioaktivita

11. Periodická sústava prvkov – PSP

12. Štruktúra a vlastnosti prvkov a zlúčenín

13. Druhy chemických väzieb – Kovalentná a Iónová väzba

14. Druhy chemických väzieb – Koordinačná a Kovová väzba

15. Vplyv chemickej väzby na vlastnosti látok, Štruktúra kryštálov

16. Chemické reakcie a chemické rovnice

17. Rozdelenie chemických reakcií – 1. časť

18. Rozdelenie chemických reakcií – 2. časť

19. Rozdelenie chemických reakcií – 3. časť

20. Reakčná kinetika – 1. časť

21. Reakčná kinetika – 2. časť

22. Termochémia

23. Redoxné reakcie – 1. časť

24. Redoxné reakcie – 2. časť

25. Vyrovnávanie redoxných reakcií

26. Protolytické reakcie – 1. časť

27. Protolytické reakcie – 2. časť

28. Protolytické reakcie – 3. časť

29. Protolytické reakcie – Hydrolýza soli

30. Zrážacie reakcie

31. Typy vzorcov

32. Dôležité veličiny v chémii – 1. časť

33. Dôležité veličiny v chémii – 2. časť

34. Anorganická chémia Názvoslovie – Úvod

35. Názvoslovie – Hydroxidy

36. Názvoslovie – Oxidy

37. Názvoslovie – Peroxidy

38. Názvoslovie – Hyperoxidy

39. Názvoslovie – Ozonidy

40. Názvoslovie – Hydridy

41. Názvoslovie – Zlúčeniny polokovov a nekovov – 1. časť

42. Názvoslovie – Zlúčeniny polokovov a nekovov – 2. časť

43. Názvoslovie – Bezkyslíkaté kyseliny

44. Názvoslovie – Kyslíkaté kyseliny

45. Názvoslovie – Tiokyseliny

46. Názvoslovie – Peroxokyseliny

47. Názvoslovie – Halogénkyseliny

48. Názvoslovie – Amidokyseliny

49. Názvoslovie – Isopolykyseliny

50. Názvoslovie – Halogenidy

51. Názvoslovie – Sulfidy

52. Názvoslovie – Ďalšie soli bezkyslíkatých kyselín – 1. časť

53. Názvoslovie – Ďalšie soli bezkyslíkatých kyselín – 2. časť

54. Názvoslovie – Hydrogensoli

55. Názvoslovie – Tiosoli

56. Názvoslovie – Hydroxid soli

57. Názvoslovie – Oxid soli

58. Názvoslovie – Podvojné soli

59. Názvoslovie – Zmiešané soli

60. Názvoslovie – Funkčné deriváty kyselín

61. Názvoslovie – Ióny a atómové skupiny – 1. časť

62. Názvoslovie – Ióny a atómové skupiny – 2. časť

63. Názvoslovie – Hydráty soli

64. Názvoslovie – Komplexné zlúčeniny

Vyskúšajte si Smartbooks
úplne bezplatne

Predtým než zaplatíte, tak vám ponúkame skúšobnú verziu Smartbooks úplne zadarmo.

Viac sa dozviete v linku nižšie. Tešíme sa na vás.

Vo zvolenom ročníku sa tento predmet nenachádza.
Prepnite si ročník na hornej lište.