Pre rodičov

Deti sú to najcennejšie, čo máme. Ich rozvoj a vzdelanie sú základom ich budúcnosti. Bezplatné školstvo dnes zabezpečuje len potrebné minimum.

Cena SmartBooks na pol roka je pri školskej licencii 15€ = cena jedinej hodiny doučovania. To je investícia, ktorá sa vám určite vyplatí.

SmartBooks a SmartGuard sú prevratné systémy.

SmartBooks je jedinečný nástroj, ktorý simuluje prácu učiteľa pri doučovaní, pričom obsahuje všetky predmety základnej školy vo všetkých ročníkoch. Základom je inteligentný systém, ktorý presne pozná žiaka a individuálne tak riadi jeho učenie sa.

SmartGuard je výchovná pomôcka, ktorá zabezpečí rovnováhu práce a zábavy pre vaše dieťa. Základom je táto rovnica

Čas učenia sa + Čas pomoci rodičom = Čas hrania sa v PC 

 

Stiahnutie mobilnej rodičovskej Aplikácie:

 stiahnuť SmartBooks pre rodiča  
(prihláste sa ako rodič)