Ponuka pre školy

SmartBooks predstavujú skutočný prevrat v chápaní vzdelávania a učenia sa. Každá škola môže vďaka nemu výrazne zvýšiť svoj kredit a spokojnosť učiteľov, rodičov i žiakov.

Aké sú podmienky?

  • Smartbooks sú pre nekomerčné použitie v školách ÚPLNE ZDARMA.
  • Učiteľské licencie sú ZDARMA.
  • Využitie SmartBooks na interaktívnych tabuliach, domáce úlohy i testy je ZDARMA.
  • Jedinou podmienkou je dohoda o vzájomnej podpore a spolupráci.

Čo škola získa?

  1. Koniec preťažovaniu. Výrazne odbremeníme vašich učiteľov, rodičov a žiakov. 
  2. Koniec sporov s rodičmi. Pre rodičov i pre vás získate detailné štatistiky. 
  3. Nárast prestíže. Cez spokojných rodičov a žiakov bude rásť dobré meno školy.