Čo je nové a čo pripravujeme?

Novinky

26.4.2018 Finálna verzia učiteľskej mobilnej aplikácie

Učiteľ môže kontrolovať vypracovanie úloh a celkový prehľad učenia.

1.9.2017 Prvá verzia učiteľskej mobilnej aplikácie

Učiteľ môže kontrolovať vypracovanie úloh a celkový prehľad učenia.

1.5.2017 SmartSchool - Testy

Učiteľ môže zadať deťom test, ktorý si deti vypracujú v počítačoch na vyučovaní. Testy sú automaticky vyhodnotené, čo ušetrí učiteľovi veľa času.

1.4.2017 SmartSchool - Pracovné listy

Učiteľ si vyberie z úloh tie, ktoré chce umiestniť do pracovného listu a jedným kliknutím si ich vytlačí potrebný počet.

15.3.2017 Prvouka pre 1. ročník

Prepracovali sme prvouku pre žiakov prvého ročníka, aby bola hravá, pestrá, zaujímavá a poučná. Rovnako ako ostatné predmety v prvom ročníku je aj prvouka kompletne nahovorená. Vyskúšajte.

15.2.2017 Diktáty pre ročníky 5.-9. ZŠ

Klasický diktát diktovaný rodičom nemá príliš veľký účinok. Dieťa vidí aké chyby spravilo ale nezapamätá si ich. Vďaka SB si ich musí i zapamätať.

15.1.2017 Diktáty pre ročníky 1.-4. ZŠ

Vytvorili sme diktáty s automatizovaným vyhodnotením a nahovorené učiteľkou prvého stupňa v rovnakej forme ako sú diktované a opravované v školách.

1.1.2017 Rodičovská verzia SmartBooks pre Android 

Prehľad o snažení a výsledkoch vášho dieťaťa máte k dispozícií priamo v mobile. Stiahnite si aplikáciu a prihláste sa pod vašim rodičovským kontom.

29.11.2016 SB Prvouka 2. ročník. 

K 16 predmetom sme pridali SB Prvouka 2. ročník.

15.11.2016 SmartGuard

Modul zabezpečuje, aby sa deti hrali a využívali internet len tak dlho, ako dlho sa učili. Voľné minúty im môžete pridať za zásluhy a pomoc v domácnosti. Na takéto riešenie sme všetci dlho čakali. Pre rodičov pripravujeme i ovládanie z mobilu.

01.11.2016 Nové predmety 

K spracovaným 13 predmetom sme pridali SB Prírodoveda (3.r., 4.r.) a Vlastiveda (3.r., 4.r.).

15.10.2016 SmartSchool pre základné školy

Pre základné školy sme vytvorili riešenie na automatizované domáce úlohy a interaktívne tabule. Využitie na školách je zdarma.

Automatizované domáce úlohy

Učiteľ zaklikne danú tému na domácu úlohu a následne si už len skontroluje kto ju ako splnil a aké problémy téma žiakom robila. Učiteľ ušetrí veľa času tým, že nemusí kontrolovať domácu úlohu každému žiakovi, stačí mu jediný pohľad na prehľad snaženia sa žiakov. Má pritom istotu, že deti sa nie len otestovali ale sa i naučili danú tému.

Interaktívne tabule

SmartBooks je možné využívať na oživenie vyučovacej hodiny. Je vynikajúcou pomôckou pri suplovaní ale i ako spestrenie vyučovania, lebo okrem vedomostných úloh zobrazuje i postupy, ktoré suplujúcemu učiteľovi pomôžu pri vyučovaní.

1.10.2016 Poznámky do zošita

Aby sa žiaci nemuseli učiť svoj prejav pred tabuľou z knihy, ktorá obsahuje veľa balastu, vytiahli sme pre nich podstatné učivo. 


Čo pripravujeme?

V najbližších dňoch spustíme:

Jazykové slovníky

Pripravili sme novú verziu učenia sa slovíčok. K dispozícii bude viac 10.000 slovíčok z angličtiny nahovorených Angličankou a pripravujeme i verziu nahovorenú Američankou.

V najbližších mesiacoch spustíme:

Nové predmety

K spracovaným 16 predmetom pripravujeme i náboženstvo. Tým bude učivo úplne kompletné.

Učiteľskú verziu pre mobil s Androidom/iPhonom

Funkcionalita z PC bude dostupná i z mobilu a tabletu.

Žiacku verziu pre mobil s Androidom/iPhonom

Žiak môže mať učivo stále so sebou v mobile alebo v tablete.

Stredoškolské učivo

Intenzívne pracujeme na spracovaní kompletného stredoškolského učiva. Hľadáme nových stredoškolských profesorov, ktorí by doplnili náš tím.

SmartBooks verzia pre špeciálne základné školy

Záujem o inteligentný učebný systém zo strany rodičov detí umiestnených v špeciálnych školách, ako i škôl samotných, nás podnietil pripraviť verziu zameranú na ich potreby.