AKCIA - Smartbooks Komplet 1m

licencia na 1 mesiac

všetky predmety
Smartbooks Komplet 1m
Modifikátor ceny variantu
Predajná cena po zľave
Zľava
Cena1,00 €
Popis

Multilicenčné zľavy sú: pri 2 deťoch 20%, pri 3 deťoch a viac 40% z každej licencie. Licencie nie je možné kombinovať, musia byť toho istého typu. Zvýšte počet licencií jedného druhu a na produkte i v košíku uvidíte zníženie ceny. 

Obsahuje predmety:

Balík obsahuje tieto smart učebnice z ročníkov 1. - 9.:

 1. anglický jazyk,
 2. biológia,
 3. dejepis,
 4. etická výchova,
 5. fyzika,
 6. geografia,
 7. chémia,
 8. informatika,
 9. matematika,
 10. nemecký jazyk,
 11. občianska náuka,
 12. prírodoveda,
 13. prvouka,
 14. ruský jazyk,
 15. slovenský jazyk,
 16. vlastiveda.

Pripravujeme - náboženskú výchovu

Obsahuje prehľady:

 1. Predmetový prehľad - najdôležitejší pohľad na silné a slabé stránky po jednotlivých témach - viď. parameter Problémovosť. Na základe tohto pohľadu je vidieť, kde má žiak slabé miesta a čo je potrebné zlepšovať.
 2. Rozvrh - pohľad na týždennú pripravenosť žiaka na jednotlivé predmety do školy. Rodič okamžite vidí, ako sa dieťa pripravovalo na jednotlivé dni.
 3. Rozvrh / Týždenný prehľad - pohľad rodiča na aktivity žiaka -  zobrazuje kedy sa dieťa čo učilo.
 4. Rozvrh / Časový prehľad - graficky zobrazuje v ktorých časoch sa dieťa učilo a ako dlho.

Obsahuje základnú podporu:

 1. telefonický hotline,
 2. chat hotline.
Počet mesiacov licencie: 
1
Množstevné zľavy

Pri kúpe ľubovoľného z produktov

KOMPLET 12m
PRÉMIUM 12m
ŠTANDARD 12m

platia množstevné zľavy.

Pri 2 deťoch získate 20%
a pri 3 a viac deťoch 40% zľavu
na každú licenciu.

Zľava sa vám automaticky prepočíta, keď pred vložením do košíka zvýšite počet kupovaných licencií jedného druhu. Rôzne typy licencií sa počítajú do množstva osobitne. 

Návod ako uplatniť zľavu a nakupovať