Videá z aplikácie Smartbooks

SmartBooks - rodičovský prehľad

Rodičovský prehľad


SmartBooks - Slovenský jazyk pre 2. ročník, Matematika pre 2. ročník

SJ - 2. ročník, MAT - 2. ročník


SmartBooks - Slovenský jazyk pre 3. ročník, Matematika pre 3. ročník

SJ - 3. ročník, MAT - 3. ročník


SmartBooks - Slovenský jazyk pre 4. ročník, Matematika pre 4. ročník

SJ - 4. ročník, MAT - 4. ročník


SmartBook - Angličtina pre 9. ročník

Angličtina pre 9. ročník